Båtlivundersøkelsen 2018 presentert

20 april 2018
Båtlivundersøkelsen 2018 presentert

Norges største undersøkelse om fritidsbåtlivet var hovedtema på den nasjonale Fritidsbåtkonferansen i Haugesund.

Undersøkelsens datagrunnlag er omfattende og når den nå er gjennomført to ganger, med seks års mellomrom, gir den oss et godt grunnlag for å presentere noen overordnede trender og utviklingstrekk:

1. Økende deltakelse – Fra «båtfolk» til «folket i båt»!
Fritidsbåtlivet er i vekst, men i en litt annen form nå enn tidligere. Dette dokumenteres ved at det nå er flere husholdninger som er båteiere, og det er flere som er på båttur i løpet av sesongen. Forskjellen fra forrige måling er at båtene er mindre og spesielt er det de senere årene blitt solgt flere titalls tusen kajakker (primært) og kanoer. I tillegg ser vi at andelen av små motorbåter (uten overnattingsmuligheter) er sterkt økende. I og med at båtene er blitt mindre og dermed sannsynligvis enklere å benytte, så ser vi at det er flere personer i husholdningen som sier at de fører båt. Man behøver i mindre grad enn tidligere å «bestille» familiens skipper for å dra på tur.

2. Egen sikkerhet
I tiden mellom de to målingene ble det innført påbud om bruk av flytevest i båter under 8 meter. Måleresultatene forteller at dette har virket. På et totalnivå blant husholdningene med båt, sier nå nesten 2 av 3 at de alltid bruker godkjent flyteplagg. Det er en økning fra litt over halvparten ved forrige måling. Den største økningen finner vi i gruppen motorbåt uten overnatting. Her benytter nå 3 av 4 alltid flyteplagg. Ved forrige måling var det færre enn halvparten i denne gruppen som sa de alltid benyttet dette.

3. Forståelse for og ønsker om fornuftige reguleringer
Det er flere som benytter sjøen og mange av disse (nye) brukerne er «myke trafikanter», eller trafikanter i mindre båter. Vi ser av resultatene både fra forrige og denne målingen at det er solid flertall for fornuftige reguleringer blant de som har båt. Reguleringer som sannsynligvis bidrar til et tryggere båtliv for de mange. Det er eksempelvis en klar majoritet som er enig i følgende påstander:
• Påbud om bruk av dødmannsknapp for hurtiggående båter (78 %)
• Eget hurtigbåtsertifikat for å føre spesielt hurtige båter (70 %)
• Fartsbegrensninger etter mørkets frembrudd (66 %)

Det er også et ønske om bedre merking av grunner, skjær og leder (75 %).

Du finner alle rapporter her:

http://knbf.no/om-oss/batlivsundersokelsen

Fritidsbåtkonferansen 2018

Presentasjon av Båtlivundersøkelsen. Fra venstre sees Ola Gaute  Aas Askheim (foredragsholder, Opinion), Egil Kr. Olsen, Dag Inge Aarhus (konfransier, Sjøfartsdirektoratet) og Endre Solvang.

Artikkel av

Andersen
20 april 2018

Del artikkelen