Båtpolitiske debattmøter

16 august 2019
Båtpolitiske debattmøter

Er du i tvil med hensyn til hvilket parti du skal støtte ved kommune- og fylkestingsvalget, eller bare nysgjærrig på hva "ditt" parti mener i saker som interesserer deg som båteier? Møt opp på båtpolitiske debattmøter
Region Øst av KNBF arrangerer båtpolitiske debattmøter i Tønsberg, Oslo og Hamar.

Oslo raadhus

Det er viktig at vi er engasjert i vår fritidsaktivitet. Det er viktig at politikere får møte oss, se oss og høre fra oss.
Båtplasser, opplagsplasser, parkeringsplasser for båtfolket, nedbygging av strandsonen er noen av mange tema som er viktig for oss.
Politikere kan ofte være lite troverdige når de snakker om å ta vare på en levende kystkultur.

Vi trenger din støtte, så møt opp!

Tid og sted for møtene:
Tønsberg: 26. august kl. 18.00 hos Vallø Båtforening, Valløveien 145, 3150 Tolvsrød
Oslo: 27. august kl. 18.00 hos Oslo Motorbåtforening, Drammensveien 160, Karenslyst/Sjølyst
Hamar: 28. august kl. 18.00 hos Hamar Båtforening, Tjuvholmen.

 

Med vennlig hilsen
Leif Rune
Iduns vei 11
3216 Sandefjord
tlf. +47 905 95 056

 

Artikkel av

Andersen
16 august 2019