Bestill «Klar for sjøen» - materiell

10 mai 2019
Bestill «Klar for sjøen» - materiell

Kampanjen for alkovett og sjøsikkerhet fortsetter også sommeren 2019 – bli med og sikre liv og båtglede.

Ildsjeler i mange medlemsforeninger bidrar til dette viktige forebyggende sjøsikkerhetsarbeid. Dere kan nå sjekke ut årets nye kampanje og bestille materiell. I en undersøkelse om fjorårets kampanje svarte 50 prosent av de som har eller disponerer fritidsbåt at kampanjen hadde hatt innvirkning på deres drikking på sjøen. Et formidabelt engasjement i kampanjepartnernes mange foreninger, lokallag, distriktskontorer og hjelpekorps gjorde dette mulig. Denne kampanjeinnsatsen ble godt støttet av stor aktivitet fra Av-og-til og kampanjepartnerne i sosiale medier, internett og pressen.

2019-kampanje
Årets kampanje har fått ny utforming. Det kan kort oppsummeres i følgende: Ekte kapteiner drikker kaffe. Ikke cava. Det blir radioreklame, ny kampanjefilm og kaffevinkling på presseutspill og i sosiale medier. Det betyr også oppdatert og nytt materiell til bruk på stands, i båter og på arrangementer. Les mer på kampanjenettsiden og bestill materiell her:

www.avogtil.no/kfs

Utsendelse av materiell har nå startet. KNBF oppfordrer regioner og medlemsforeninger til å delta i kampanjen gjennom ulike arrangementer man måtte ha gjennom våren, sommeren og høsten.

Kampanjepartnere er: Kongelig Norsk Båtforbund, Oslofjorden båteierunion, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Kystvakten, Kystverket, Redningsselskapet, Norges Røde Kors, NORBOAT, Friluftsrådenes Landsforbund, Kartverket og Av-og-til.

Å være klar for sjøen er å være klar i hodet!

klar for sjøen

Artikkel av

Andersen
10 mai 2019

Del artikkelen