Bli med på Strandryddedagen 2019

16 april 2019
Bli med på Strandryddedagen 2019

Marin forsøpling berører oss alle. Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. Delta!

Vi båtfolk, vi som bruker sjøen, har et spesielt ansvar og interesse av å «seile» foran for en renere sjø og strand. Strandryddedagen finner sted lørdag 4. mai og er en del av Strandryddeuka 29.4- 5.5. Vi har et langstrakt land med varierende værforhold, så ryddetidspunktet kan være når som helst. Det viktige er at det blir ryddet. Dugnaden arrangeres av Hold Norge Rent med støtte fra Miljødirektoratet. I 2019 er det bevilget 65 millioner til marin forsøpling – både opprydding og forebyggende tiltak. Noe av midlene kan vi også søke på. Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at frivillige som rydder ikke sitter igjen med regningen (transport og innlevering av avfall). Ordningen gjelder også langs vassdrag og innsjøer. Se www.holdnorgerent.no for kriterier/søknadsskjema. Jo oftere det ryddes, jo mer avfall fanges opp. Du og jeg kan gjøre noe for at våre strender skal bli renere. Det er bare å finne seg ei strand å rydde! KNBF deltar med organiserte ryddeaksjoner i alle våre regioner. Få med din båtforening også!

Oppfordring til alle medlemsforeninger
KNBF oppfordrer alle medlemsforeninger til å engasjere sine medlemmer og gjerne også andre frivillige til å delta i strandryddeaksjoner og sørge for ei renere strandsone. Det er søppel nok å ta av, og vi har vel alle hørt om skrekkhistoriene med hvaler som er funnet full av plast! Ta kontakt med din lokale kommune for å få nødvendig utstyr, som hansker og søppel-sekker og sørg for at kontainere blir plassert på strategiske plasser i nærheten av ryddeområdene. Mange kommuner har allerede gjort sine forberedelser og ser fram til å bli kontaktet.

Rapportering
Sørg for å rapportere inn alt det din båtforening/båtlag/småbåtforening har gjort innen 21. juni – gjerne med bilder. Send denne oversikten til KNBF sin miljøkomite ved .

Spørsmål
Har deres spørsmål, kan disse rettes til leder av Miljøkomiteen Jørn Fjellsaune på jorn.fjellsaune@gmail .com eller 970 47 241 eller generalsekretær Endre Solvang i sekretariatet på 2235 68 00 (tastevalg 1) eller .

strandrydde 2019

Artikkel av

Andersen
16 april 2019

Del artikkelen