Dusavik Båtforening fyller 50 år

08 november 2019
Leder av Dusavik Båtforening, Per Skalleberg, fikk cresten av KNBFs president Egil Kristian Olsen.

Over 100 festkledde feiret på jubileumsfest i maritime omgivelser som seg hør og bør for en stor og stolt fritidsbåtforening. Nemlig ombord på M/S Sandnes, som lå godt fortøyd på Skagen kaien i Stavanger havn.

Dusavik har vært en betydelig del av KNBF-familien med 47 000 medlemmer. Et medlemstall som har gitt Båtforbundet muskler til å bli hørt på Stortinget, i Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Kartverkets Sjødivisjon i arbeidet for økt trygghet på sjø og land.
Dusavik Båtforening som ble stiftet den 15. oktober 1969 i Dusavik Bedehus med en klar visjon: Båtforeningen skulle arbeide for sikkerhet og trivsel og orden både på sjø og land. Et mål som står seg og har full aktualitet i 2019 og som bekrefter hvor fremsynte Dusavikas menn og kvinner var.

Sikkerhet i høysetet
I 2019 har vi fortsatt en nullvisjon for dødsulykker i fritidsbåt, og bidratt til å få utarbeidet Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, utarbeidet i et samarbeid med Sjøfartsdirektoratet overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i juli 2019. Det organiserte båtlivet har vært sterkt medvirkende gjennom innspill fra Kongelig Norsk båtforbund.
Videre har trivsel stor betydning i det frivillige arbeid, og orden både på sjø og land griper direkte inn i miljøforståelsen som har stort fokus også i dag. Dusavik båtforening har bygget et havneanlegg over tid som står seg som et av det fineste og tryggeste anleggene i regionen. Dette takket være en dugnadsånd uten sidestykke.

Crest til Dusavik
I anledning jubileumsfesten om bord på M/S Sandnes var KNBFs president invitert. Noe som muligens hadde bakgrunn i at han i 20 år har vært leder i foreningen og derfor kjenner utviklingen godt. Presidenten brukte taletiden til å berømme alle dem som har deltatt i det frivillige arbeid fra tillitsvalgte til medlemmer, ja alle som har bidratt i dugnaden for å etablere denne flotte møteplassen som er tilrettelagt for alle.
KNBF sin flotte Crest med inskripsjon ble overlevert foreningen som en hyllest for 50 år som organisert havn og med et oppriktig ønske om at den skal kunne skinne i nye 50 år.
Det ble takket foreningen for et stabilt medlemskap i KNBF helt fra 1978. KNBFs fortjenestenål blir tildelt atter en hedersmann i klubben på kommende Julemøte.

Tekst av Egil Kristian Olsen, nylig avgått leder Dusavik Båtforening og president Kongelig Norsk Båtforbund

Artikkel av

Cecilie Klem
08 november 2019

Del artikkelen