Egil Kr. Olsen gjenvalgt som President

30 april 2018
Egil Kr. Olsen gjenvalgt som President

Båttinget 2018 i Molde bekrefter at KNBF har hatt en meget god periode de siste to år med vekst og utvikling på de fleste områder.

Det var knyttet spenning til tre saker på årets Båtting (årsmøte) i Molde:

  1. Blir 6-årsregelsen endret til 8 år?
  2. Blir det flertall for kontingentjustering?
  3. Blir toppledelsen gjenvalgt?

Den første saken det var knyttet spenning til var lengden på funksjonstid i en rolle i Forbundsstyret. Skulle den utvides fra 6 til 8 år. Dette forslaget ble etter debatt trukket under forutsetning av at finansleder fikk dispensasjon for to nye år. Det sa et samlet Båtting ja til.

Den andre saken gjaldt justering av kontingentsatsene med tilnærmet konsumprisindeks tilbake til 2004 (for Kollektivt medlemskap). Her var også et samlet Båtting klar i talen og uttrykte et tydelig ja. Dette innebærer at satsene for 2019 blir:

Foreningsmedlemskap økes fra kr. 50,- til 62,-.

Kollektivt medlemskap økes fra kr. 120,- til 150,-.

Personlig medlemskap økes fra kr. 350,- til 375,-.

Dette vil gi rom for en styrking av regionenes virksomhet, men også sekretariatet og sentrale funksjoner. Fra 2020 vil kontingentsatsene justeres med konsumprisindeks årlig avrundet opp/ned til nærmeste 5-krone.

 

Den siste og kanskje mest spennende saken var valg av President, Visepresident og Finansleder. Disse tre rollene er de eneste som blir valgt på Båttinget, da regionledere velges på regionenes årsmøter i forkant av Båttinget. I lys av den gode måloppnåelse som har funnet sted i perioden, ønsket et samlet Båtting gjenvalg på alle tre. Den nye toppledelsen i KNBF, som er valgt for to nye år, ser da slik ut:

President: Egil Kr. Olsen, Dusavik Båtforening, Stavanger, Rogaland.

Visepresident: Jan-Inge Kleppevik, Kleppe Båtlag, Sotra, Hordaland.

Finansleder: Birger Schjølberg, Bodø Båtforening, Bodø, Nordland.

 

DSC 7976

 Båttinget med nær 90 representanter

 

Artikkel av

Andersen
30 april 2018

Del artikkelen