En million så Klar for sjøen-film

01 november 2019
En million så Klar for sjøen-film

Klar for sjøen-kampanjen skal endre holdninger til alkoholbruk i båt. KNBF er en av samarbeidspartnerne og dykker ned i årets sesong med generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud.

Eriksrud erklærer at 2019 har vært nok ett suksessår for Klar for sjøen-kampanjen. De nye filmene ble vist nesten en million ganger og budskapet om at ekte kapteiner drikker kaffe ble godt mottatt i målgruppene. KNBF er en av kampanjepartnerne, og bidro til at Klar for sjøen var til stede på hele 160 arrangementer over hele landet i løpet av året.

Kaffesuksess
Generalsekretæren i Av-og-til, som eier kampanjen, er spesielt fornøyd med kaffen.
- Vi har jobbet for at kampanjen skal føre til gode en-til-en samtaler. Kaffeposene vi produserte har fungert som gode samtalestartere og har gitt bra uttelling. Vi skal videreforedle den metoden til neste år, sier Eriksrud.
- Hva kan våre medlemmer, foreningsledere og tillitsvalgte gjøre for å sikre suksessen for neste års kampanje?
- Alt fra å spre facebookposter til å ta opp alkoholbruk og båt i ulike sammenhenger, privat, i båtforeningen eller i forbundet. Et av hovedmålene for Klar for sjøen-kampanjen er at vi skal ha flere samtaler om det at alkohol ikke alltid fungerer så bra i båt og at alkohol på sjøen kommer med noen risikofaktorer, sier Eriksrud.

Randi Hagen Eriksrud i bybildet

Generalsekretær i Av-og-til ønsker seg flere samtaler om at alkohol kan skape risikosituasjoner på sjøen.

Råd om samtalestart
Det kan være både ubehagelig og tabubelagt å starte samtaler om båtliv og alkohol, men Eriksrud vet råd. Her er hennes beste tips:
- Ikke start diskusjonen i en konkret situasjon, vent til du kan ta opp alkoholbruk til sjøs på et bredere, prinsipielt grunnlag. Benytt anledningen hvis det allerede er en debatt om båtliv og promille på tv eller radio, eller knytt det opp til Klar for sjøen-kampanjen. Unngå å framstille det veldig svart-hvitt, snakk heller om dilemmasituasjoner og om at det å drikke på sjøen kommer med noen baksider. Kanskje blir du overrasket over hvor god respons du får på å ta opp temaet. Ofte oppdager du at andre har tenkt akkurat de samme tankene, er rådene fra generalsekretæren i Av-og-til.

KNBF har stor kraft
Hun mener KNBF-medlemmer, foreningsledere og tillitsvalgte har mulighet til å spille en veldig viktig rolle i den holdningsskapende kampanjen:
- Folk som er kjent for å være gode båtførere og kanskje attpåtil er aktive i en forening som tilrettelegger for andres båtliv, har en enorm påvirkningskraft. Når dere snakker om at alkoholinntak innebærer risiko på sjøen, har det en enorm kraft. Folk vil lytte og ta det til seg. Dere er viktige påvirkere i båtmiljøet, sier Eriksrud.

Generalsekretæren mener KNBF er viktig for kampanjen også fordi forbundet deler kunnskap og innsikt i målgruppa. Slik kan kampanjen utvikle seg i riktig retning og nå enda bedre og bredere ut til folk i båt.
- Og så er det hele apparatet som dere har ute i foreningene og blant de tillitsvalgte. Dere er en veldig viktige samarbeidspartnere for å nå ut til båtfolk, sier generalsekretæren.

Fakta om årets kampanje:
- Filmene fikk rett under 1 000 000 visninger.
- Kampanjen ble omtalt i over 100 mediesaker.
- 80 prosent av de spurte likte konseptet «Ekte kapteiner drikker kaffe, ikke cava» som var nytt av året.
- Kampanjepartnere var til stede på 160 arrangementer landet rundt.
- 27 prosent av dem som så filmene, møtte også kampanjepartnere på stand.
- 17 prosent av dem som så filmene i sosiale medier oppga at kampanjen hadde innvirkning på deres drikkevaner på sjøen.
- Klar for sjøen har 13 kampanjepartnere og støttes av de 22 Av-og-til-kommunene.

Artikkel av

Cecilie Klem
01 november 2019

Del artikkelen