Endrer ikke promillegrensen til sjøs

18 januar 2019
Endrer ikke promillegrensen til sjøs

Stortinget sier nei til en skjerping av promillegrenser til sjøs – et forslag initiert av KrF.

Begrunnelsen for ikke å endre promillegrensene, ifølge komiteen, samt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. Det finnes heller ikke, ifølge begrunnelsen, ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.

Røe Isaksen MarteGarmann2Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen  ønsker ikke å endre promillegrensen til sjøs. FOTO: Marte Garmann, Stortinget

Beslutningen er i tråd med transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, og kom frem i et Stortingsmøte tirsdag 8. januar. Det var fire KrF-representanter som fremmet forslaget om en lavere promillegrense på sjøen.

Statens Havarikommisjon for transport arbeider med innsamling av data fra fritidsbåtulykker, som vil danne grunnlaget for en rapport som skal være ferdig i 2019. Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag fra næringsministeren å utarbeide en handlingsplan for å få ned antall ulykker på sjøen.

Sjøfartsdirektoratet registrerte 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann i 2018. Dette er seks færre enn året før, og det laveste tallet siden 2001, mens antall omkomne med alkoholpåvirkning er mer eller mindre stabilt.

Artikkel av

KNBF
18 januar 2019

Del artikkelen