Enige om veien videre for båtlivet

09 februar 2019
Enige om veien videre for båtlivet

KNBF, Høyre, FrP og Venstre arrangerte båtpolitisk seminar på Stortinget denne uken, med innledninger og debatt rundt båtlivets premisser i Norge. Lover og regler må først og fremst være faktabasert, mente politikerne.

Det er KNBF som tok initiativet til det båtpolitiske seminaret som fant sted på Stortinget denne uken med 45 deltakere. Formålet var å bringe sammen viktige aktører i båt-Norge til å belyse og debattere rammebetingelser, sjøsikkerhet og hvordan man skal stake ut kursen videre for fritidsbåtsektoren i Norge. Etter seminaråpning ved leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten, fortsatte Magnus Thue, statssekretær for Høyre i Nærings- og fiskeridepartementet, å orientere om den nye Sjøsikkerhetsmeldingen, som er ventet å være klar innen sommeren 2019.

Stortinget4 editGeneralsekretær i KNBF, Endre Solvang, la grunnlaget for den videre diskusjonen da han la frem Båtlivsundersøkelsen.

Med Havarikommisjonens arbeid med å kartlegge ulykker med fritidsbåter, som presenteres i april, vil faktagrunnlaget for det videre arbeidet med sjøsikkerhet være lagt. Thue fortalte om strategien rundt sjøsikkerhetsarbeidet, og at dette uansett vil være forankret i en nullvisjon om ingen dødsfall knyttet til båtlivet.

Stortinget3 editJonny Finstad (H), Tore Andre Johnsen (FrP) og Helge Orten (H) svarte på spørsmål om veivalgene fremover innen fritidsbåtlivet. Geir Inge Lien (SP) var ordstyrer.

Generalsekretær Endre Solvang i KNBF holdt et innlegg der han la frem fakta fra Båtlivsundersøkelsen 2018, som KNBF har ledet arbeidet med å etablere, og som ga faktagrunnlaget for mye av den øvrige debatten om fremtidens båtliv.    

- Det er snakk om over 900 000 fritidsbåter i Norge, og dette gjør fritidsbåtlivet til et av de aller viktigste og største fritidsaktivitetene i landet, sa Solvang da han presenterte undersøkelsen.      

Ikke symbolpolitikk  

Det var stor enighet blant de oppmøtte stortingspolitikerne og statsrådene fra Høyre og FrP at det er nettopp fakta som må være på plass før man setter i gang nye tiltak, og innfører lover og regler. At politikken skal være faktabasert og ikke ren symbolpolitikk var derfor en rød tråd gjennom hele seminaret.

Stortinget2 editJan-Inge Kleppevik i KNBF tydeliggjorde behovet for å verne om havne- og opplagsplasser i bynære områder.

Visepresident i KNBF, Jan-Inge Kleppevik mente at man måtte satse mer på forebyggende arbeid når det gjelder sikkerhet, og spilte også inn behovet for et obligatorisk fritidsbåtregister, slik ordningen er for bil. Kleppevik utfordret også stortingsrepresentantene til å verne om havne- og opplagsplasser i bynære områder, som er under press flere steder i Norge, der sterke økonomiske interesser ønsker en større del av områdene langs sjøen.    

Stortinget1 edit

FrP, ved Tor Andre Johnsen, fortalte at de vil jobbe for å fjerne veiavgift på bensin for båtbruk.

KNBF har dermed, sammen med regjeringspartiene, lagt til rette for en bredere forståelse av de forskjellige aktørenes behov og innspill, og at politikken videre danner grunnlaget for et sikkert og godt båtliv fremover.    

Bred dagsorden  

Innholdet i det tre timer lange seminaret spente fra ny sjøsikkerhetsmelding, via båtlivundersøkelse, seilsportens betydning, rammebetingelser for båtlivet, bransjeoppdatering ved inngangen til 2019, nye og miljøvennlige fremdriftsformer til ny frivillig hurtigbåtopplæring.    

Siste del av det båtpolitiske seminaret bestod av en debatt ledet av ordfører i Vestnes kommune og vara til Stortinget Geir Inge Lien fra Sp. Han brenner for båtlivet på Nord-Vestlandet og utfordret panelet bestående av stortingsrepresentantene Helge Orten (H), Tore Andre Johnsen (FrP) og Jonny Finstad (H).    

Avslutningsvis takket stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) båtpresse, bransjefolk, etatsrepresentanter, departement, stortingspolitikere og organisasjoner for en meget interessant belysning av båtlivets ulike aspekter anno 2019.

Artikkel av

09 februar 2019

Del artikkelen