Evaluering av "Klar for Sjøen"-kampanje

27 september 2018
Evaluering av

Det ble avholdt evalueringsmøte tirsdag denne uken hvor sommerens kampanjeerfaringer ble oppsummert.

"Klar for sjøen"-kampanjen har nå pågått i mange sesonger i regi av organisasjonen Av og til. De får sine midler fra Helsedirektoratet og skal bidra til måtehold blant befolkningen for å minske skadevirkninger av alkohol. For båtfolket er dette også en del av arbeidet for å redusere ulykker og dødsfall på sjøen.

KNBF representerer båtfolket (også Norges Seilforbund og Oslofjordens Båteierunion) i denne kampanjens prosjektorganisasjon, som nå har hatt evalueringsmøte. Øvrige deltagere er Redningsselskapet, Røde Kors, NORBOAT, Politidirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten, Kartverket, Friluftsrådenes Landsforbund og Kongelig Norsk Seilforening.

KlarForSjøen evaluering edit

I KNBF har det vært mange underledd som har benyttet kampanjemateriellet og til sammen har det vært ca. 170 arrangementer rundt om i Norge denne sesongen. Det kom frem at årets kampanjefilm har hatt 660.000 treff på YouTube, noe man er godt fornøyd med. Hele 2,3 millioner nordmenn har kjennskap til kampanjen og budskapet om å vise måtehold når man er på sjøen. Hittil i 2018 har man hatt 76 drukningsulykker og 21 dødsfall knyttet til fritidsbåt. Vi skal da ha i mente at antall bruksdøgn i fritidsbåt er mangedoblet sammenlignet med en normal-sommer.

Artikkel av

27 september 2018

Del artikkelen