Færre dødsfall fra fritidsbåt

04 juli 2019
Færre dødsfall fra fritidsbåt

Den foreløpige ulykkesstatistikken for fritidsbåt forteller om ni dødsfall i første halvår.

Dette er en god utvikling, selv om vi ikke har noen å miste på sjøen. I denne oversikten som føres av Sjøfartsdirektoratet går det frem at de omkomne er fra Vestfold (1), Aust-Agder (1), Vest-Agder (1), Rogaland (2), Hordaland (1), Møre og Romsdal (1) og Troms (2).

De omkomne fordelte seg videre slik på båttype:
• Kano (2)
• Lukket/delvis lukket båt (2)
• Åpen båt (4)

Bruk av flyteplagg er foreløpig sjekket kun for tre av ulykkene. Det viser seg at vest ble benyttet i to av de tre ulykkene.

STOR BÅT UTSIKTFisketurisme er en gjenganger ved dødsfall fra fritidsbåt. Foto: Sjøfartsdirektoratet/Steinar Haugberg.

Artikkel av

Andersen
04 juli 2019