Fin utvikling i region Nordvest

19 februar 2019
Fin utvikling i region Nordvest

Et rolig årsmøte 2019 ble avholdt i Suløen Båtforenings lokaler den 17. februar.

Regionleder Kristian Tornes kunne ønske 15 fremmøtte representanter fra 11 medlemsforeninger og generalsekretær Endre Solvang velkommen. Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Samme Tornes ble valgt til møteleder, mens Idar Krumsvik ble valgt til referent. Godkjenning av årsberetning og regnskap foregikk raskt uten motforestillinger. Det ble imidlertid stilt spørsmål om bøyeprosjektet i regionen med fokus på bøyer som ikke var lagt ut inkludert gjenværende midler på bøyekonto, samt vedlikehold av bøyer.

suløen1

Til det ble svart at det fremdeles var bøyer som ikke var lagt ut enda, derfor kunne ikke kontoen tømmes/avsluttes. Regionen ble også oppfordret til å vurdere prosjekter som kvalifiserer for uttak av prosjektmidler fra sentralt hold. Det ble foreslått å lage en resolusjon rettet mot politikere med utgangspunkt i det politiske skriv som var sendt fra Region Nordvest til alle de politiske fylkespartier med adresse «Valg 2019».

suløen3

Tema forlatte fritidsbåter i havnene ble også berørt. Generalsekretæren sendte, før møtets slutt, et juridisk skriv laget av Båtadvokaten som ga en oppskrift for hvordan gå frem i slike saker. Dette ble sendt til alle regionens medlemsforeninger.

Valg av nytt styre forløp uten noen form for dramatikk. Det nye regionstyret består av:

• Regionleder: Kristian Tornes, Tornes Småbåtforening
• Nestleder Idar Krumsvik, Brattvåg Småbåtforening
• Styremedlem Arnfinn Berg, Vestnes Småbåtforening
• Styremedlem Eldar Sperre, Mauseidvåg Småbåtforening
• Styremedlem Jan Kåre Vik, Tomrefjord Småbåtlag
• Varamedlem Thorstein Vasset, Suløen Båtforening
• Varamedlem Tonny Thomassen, Molde Båthavnlag SA

suløen4

Som revisorer ble valgt:
• Revisor Knut A. Tafjord, Sunde og Solevåg Småbåtforening
• Revisor Geir Sylte, Vågane Småbåtforening
• Vara revisor Håvard Holten, Tornes Småbåtforening

Som valgkomite ble valgt:
• Torstein Vasset, Suløen Båtforening
• Helge Løken, Breivika Småbåtlag
• Jan Karstein Schjølberg, Torvikbukt Småbåtlag

suløen6

Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte hvor det ble gitt en interessant orientering om hvordan Suløen Båtforening hadde maktet å bygge et så flott klubbhus. Viktige bidrag var stor dugnadsinnsats, men også økonomiske bidrag fra de som heller ville dette en å ta del i arbeidet. Den imponerende havnen med 75 båtplasser inneholdt også gjestehavnplasser ved indre molo. Deretter holdt regionlederen en orientering om virksomheten i 2018 og planer for 2019. Avslutningsvis orienterte generalsekretæren om:

1. Strategiplan KNBF 2020-2024
2. Medlemsutvikling 2018
3. Økonomi 2018
4. Driftstilskudd og prosjektmidler regioner 2019
5. Status nye kontorlokaler sekretariatet
6. Politisk arbeid
7. Momskompensasjon 2018 + 2019
8. Sikkerhetsdag og Strandryddedag
9. Kåring av «Årets båtkommune»

Artikkel av

KNBF
19 februar 2019

Del artikkelen