Fornyelse i region Nordland

25 februar 2019
Fornyelse i region Nordland

Årsmøtet 2019 ble avholdt i Fauske Båtforenings lokaler 23. februar hvor havnedirektøren i Bodø holdt et spennende foredrag «Bodø havn inn i fremtiden».

Årsmøtet ble åpnet av regionleder Svein Fredriksen, som ønsket 14 fremmøtte representanter fra 10 medlemsforeninger og generalsekretær Endre Solvang velkommen.

IMG 4335

Første post på dagsorden var en interessant orientering om virksomheten til Bodø Havn som er et kommunalt foretak. Havnevirksomheten eies 100 % av bystyret som også utgjør generalforsamling. Havnestyret leder virksomheten og den daglige drift ledes av havnedirektøren.

IMG 4336

Kjersti Stormo, med bakgrunn fra energi- og avfallsbransjen, har nå vært ett år i stillingen som direktør. Hun har med seg en ledergruppe bestående av driftssjef, øk./adm. sjef og utvikling/kommunikasjonssjef. Havna har et samfunnsoppdrag hvor sømløs logistikk mellom alle transportområder i byen står sentralt. Samfunnsansvaret innebærer også virksomheten til båtforeninger. Siste del av foredraget handlet om frigjøring av betydelige arealer knyttet til ny flyplass som kan åpne for inntil 3 km ny kai i Bodø. Dette kan gi svært spennende fremtidsmuligheter for båtlivet i Nordlands hovedstad.

IMG 4340

Deretter orienterte generalsekretæren om:

1. Strategiplan KNBF
2. Medlemsutvikling 2018
3. Økonomi 2018
4. Driftstilskudd og prosjektmidler regioner 2019
5. Status nye kontorlokaler sekretariatet
6. Politisk arbeid
7. Momskompensasjon 2018 + 2019
8. Sikkerhetsdag og Strandryddedag
9. Kåring av «Årets båtkommune»

IMG 4341

Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Svein Fredriksen ble valgt til møteleder, mens Harald Olufsen ble valgt til referent. Godkjenning av årsberetning og regnskap foregikk uten motforestillinger. Regionleder Fredriksen tok ikke gjenvalg og ble erstattet av Jan Erik Johansen fra Mosjøen Båtforening. Det samme gjaldt sekretær Harald Olufsen som ble erstattet av Ole-Gustav Årnes fra Sandnessjøen Båtforening. Valg av nytt styre ble ledet av valgkomiteens leder Birger Schjølberg.

Det nye regionstyret består av:

• Regionleder: Jan Erik Johansen, Mosjøen Båtforening
• Nestleder: Arne Digermul, Mosjøen Båtforening
• Kasserer: Fred Roger Horndal, Fauske Båtforening
• Verveleder: Torleif Rendal, Tverlandet Båtforening
• Sekretær: Ole-Gustav Årnes, Sandnessjøen Båtforening
• Styremedlem: Frank Hansen, Bodø Båtforening
• Varamedlem: Ingvald Eriksen, Saltdal Båtforening
• Varamedlem: Svein Fredriksen, Ørnes Båtforening

Som revisorer ble valgt:
• Revisor Petter Kristiansen, Saltdal Båtforening
• Revisor Odd Olsen, Fauske Båtforening
• Revisor Bjørn Bjørgvik, Tverlandet Båtforening

Som valgkomite ble valgt:
• Hugo Hansen, Ørnes Båtforening, leder
• NN, Bodø Båtforening (utpekes senere)
• Arnstein Karlsen, Mosjøen Båtforening

Da årsmøtet var over ble mangeårig sekretær Harald Olufsen tildelt KNBF Fortjenestenål av avgående regionleder Fredriksen. Denne utmerkelsen fikk han for sin lange og betydelige innsats som kasserer i Straumen Båtforening og sekretær i region Nordland.

IMG 2525

Artikkel av

KNBF
25 februar 2019

Del artikkelen