Forsiktighetsregler for KNBF-bøyene

24 september 2019
Forsiktighetsregler for KNBF-bøyene

KNBFs røde svaibøyer har vært et populært medlemstilbud siden 2015, fra Stavanger i sør til Finnmark i nord. Nå merker imidlertid bøyene tidens tann.

Svaibøyene er blitt et viktig innslag i skjærgården siden utleggingen startet opp med et pilotprosjekt i Troms og Finnmark under ledelse av KNBF Region Troms og Finnmark. Bøyeprosjektet ble mulig gjennom et samarbeid mellom Båtforbundet og Gjensidige Stiftelsen.

Forsiktig bruk
Båtforbundets tekniske rådgiver Stig Hvide Smith advarer derfor om at enkelte av bøyene kan ha svekket feste. Han har følgende råd til brukere av KNBFs svaibøyer:

  • Gi bøyene et lite fortøyningsrykk når du har lagt til for å se at de holder. Fortøy i bøyen som anvist og gi et solid drag akterover så bøya får et kraftig rykk.
  • Legg ut en ekstra sikring, som dregg, spesielt når det blåser.
  • Bruk ankervakt på ekkolodd eller GPS avviksalarm, spesielt om natten.
  • Følg med!
  • Meld fra til ved avvik.

KNBF minner om at bruken av bøyene er for eget ansvar. Se hvor bøyene er på kartet.

Bruker Ørnbøyen
KNBFs svarbøyer er røde med refleksmerker på bøyestangen. De er av typen Ørnbøyen, produsert av Cipax as. Hver bøye har en størrelse på 180 liter, er av galvanisert polytylenplast, og veier 22 kilo. Per 2015 var de produsert i et antall på 15.000 og derfor vel utprøvd.

Det er viktig at fortøyning skjer i linen under bøya, ikke på toppen av bøyestangen.

Bilde KNBF bøye

Krevende vedlikehold
Vedlikehold av bøyene krever bistand fra store, kostnadskrevende fartøyer. Kun fartøyer med betydelig løftekraft kan bistå, og tilsyn og ettersyn er med andre ord kostbart.
Båtforbundet arbeider nå med en plan for bøyene i samarbeid med andre aktører som også har interesse i eller for prosjektet. Intensjonen er å finne en bærekraftig modell for drift og vedlikehold innenfor rimelige økonomiske rammer for KNBF i fremtiden.
I Oslofjorden finnes det blå bøyer som driftes av Oslofjordens friluftsråd (OF). Dette er abonnementsbøyer som kun kan brukes dersom man har vimpelen som følger med abonnementet som man tegner hos OF. Se priser og detaljer på OFs nettsider.

Artikkel av

Cecilie Klem
24 september 2019