Fortsetter samarbeidet med Båtadvokaten

18 januar 2019
Fortsetter samarbeidet med Båtadvokaten

KNBF fornyer juridisk samarbeidsavtale med advokat Nils E. Tangedal, til glede for våre medlemmer.

Hvert år får omlag 50 av våre medlemmer gratis juridisk bistand knyttet til båten sin. De fleste saker gjelder tvistesaker knyttet til salg/kjøp av fritidsbåt, men også misnøye etter verkstedbesøk er en gjenganger. Dette samarbeidet har pågått siden 2006, og er en av våre aller mest benyttede medlemsfordeler.

Også medlemsforeninger får juridisk bistand. Her er saksspekteret langt mer variert.

Forbundets medlemmer og medlemsforeninger får inntil 1 times gratis juridisk bistand betalt av KNBF. Båtadvokaten gir medlemmene en fullverdig vurdering av sin sak, hvor sterkt man står, råd om hva man bør gjøre videre, og ofte også en løsning på saken. Utover gratistimen får medlemmer og medlemsforeninger advokathjelp til rabatterte medlemspriser.

Båtadvokaten – advokat Nils E. Tangedal – er partner i Advokatfirmaet Judicium DA i Bergen.

Du kan lese mer om denne og andre medlemsfordeler her.

Samarbeid Tangedal edit
På bildet sees Nils E. Tangedal flankert av arbeidsutvalget og generalsekretær i KNBF.

Artikkel av

18 januar 2019

Del artikkelen