Fritidsbåt kjørte på kajakk

29 mai 2018
Fritidsbåt kjørte på kajakk

Fredag 25. mai skjedde en tragisk båtulykke i Grimstad der en fritidsbåt kjørte rett inn i en kajakk og kvinnen fikk betydelige skader og må amputere en tå.

Trafikkbildet på sjøen er blitt stadig mer komplisert med årene og det er kommet langt flere «myke trafikanter» på vannet. Dette dokumenteres av den nye Båtlivundersøkelsen 2018 som forteller at det nå er mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge. Denne utfordringen krever langt mer av båtførere i form av et sterkere fokus under føring av båt. Det er ikke bare skjær og holmer en må styre unna lenger, men også i langt større grad padlere og roere. I tillegg har vi fått betydelig flere og raske vannscootere som ytterligere kompliserer kjøring av fritidsbåt. Kravene til en båtfører er altså betydelig endret sammenlignet med for eksempel 10 år tilbake. Samtidig skal vi være klar over at ulykkesfrekvensen er redusert fordi det nå er langt flere bruksdøgn på sjøen enn tidligere.


- Viktige forutsetninger for å unngå ulykker er at man hele tiden er skjerpet, holder seg edru, overholder fartsbestemmelser, bruker vest og dødmannsknapp og har førerkompetanse i form av båtførerprøve eller kystskippersertifikat, mener generalsekretær Endre Solvang i KNBF.


Ulykken i Grimstad, som dessverre fikk et tragisk utfall, minner oss om viktigheten av å utvise godt sjømannskap, ta hensyn til hverandre og følge gjeldende fartsbestemmelser. Samtidig påhviler det «myke trafikanter» å gjøre seg godt synlige med fargerike klær og blinkende lys/lanterne. Om uhellet skulle være ute, kan det også komme godt med å ha en ansvarsforsikring på båten en fører, slik at denne kan dekke eventuelle krav fra motpart i en eventuell sak i etterkant av en ulykke. Og beløpene kan bli formidable om invaliditet blir en følge av en ulykke. Å føre en fritidsbåt, stor som liten, medfører et ansvar man aldri kan løpe fra. I dette tilfellet opptrådte heldigvis føreren av fritidsbåten hjelpende og tilkalte redningsmannskaper i tråd med godt sjømannskap. KNBF oppfordrer med dette alle som fører fritidsbåt til å være aktsomme under hele seilasen. Særlig gjelder dette om det blåser opp, er skumring eller det regner. Antall dødsfall knyttet til fritidsbåt er dessverre altfor høyt med om lag 30 årlig. Å få dette tallet ned er en prioritert oppgave for myndighetene, så vel som bransjen og organisasjonene i båtlivet. Sjøfartsdirektørens forslag på Fritidsbåtkonferansen i april om en storstilt satsning på sjøsikkerhetstiltak hilses velkommen av KNBF. Alle gode krefter må settes inn på å få ned de høye dødstallene. Synlig sjøpoliti, kampanjen «Klar for sjøen», godt sjømannskap og en ny stor dugnadsinnsats i sjøsikkerhetsarbeidet ønskes velkommen i så måte.

 

Artikkel av

Andersen
29 mai 2018

Del artikkelen