Frivillighetsregister i fokus på Børsa

07 desember 2018
Frivillighetsregister i fokus på Børsa

KNBF var til stede på ekstraordinært årsmøte i Børsa Båtklubb, der endring av vedtekter stod på dagsorden.

Bakgrunnen for dette møtet var båtklubbens behov for bli medlem av Frivillighetsregisteret. Dette registeret er viktig å være medlem av for å ta del i godene som det offentlige i fremtiden vil tildele landets mer enn 70.000 frivillige organisasjoner.

Brsa4 edit

Et eksempel på dette er momskompensasjon, hvor Stortinget gjennom statsbudsjettet har bevilget 1,5 mrd. for 2019. Børsa Båtklubb har som eksempel de siste 5 årene mottatt 614.000 i momskompensasjon.

Brsa3 edit

For Børsa Båtklubb, så vel som de andre medlemsforeninger i KNBF, er det viktig å ha oppdaterte og moderniserte vedtekter av flere grunner:

  • Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund (BRREG)
  • Registrering i Frivillighetsregisteret
  • Mottak av momskompensasjon

Brsa1 edit

Dette er ytterligere aktualisert gjennom den nye «Forskrift for momskompensasjon til frivillige organisasjoner» som gjelder fra 1.1.2019. Her heter det nå at alle frivillige organisasjoner må være medlem av Frivillighetsregisteret for å få momskompensasjon. Betydningen av denne forskriftsendringen er betydelig for forbundets medlemsforeninger og illustreres ved at KNBF regner med å dele ut mer enn 7 millioner til 260 medlemsforeninger.

Det ekstraordinære årsmøtet i Børsa Båtklubb ble åpnet av leder Bjørn Dyrvik og behandlet deretter nødvendige justeringer av sine vedtekter. Til stede var 28 av 320 medlemmer med båtplass. Det ble først gitt en fyldig orientering om vedtektskomiteens arbeid ved dets medlem Sverre Schistad. Alle forslag ble så vedtatt under ledelse av møteleder Knut Tore Børø, regionleder i KNBF Trøndelag.

Brsa2 edit

Det viktige vedtektsarbeidet som ble gjort på årsmøtet til Børsa Båtklubb er tilsvarende aktuelt for de fleste av KNBFs medlemsforeninger ettersom disse søker momskompensasjon, men ennå ikke er medlem av Frivillighetsregisteret. KNBF vil i desember orientere alle medlemsforeninger angående det justerte regelverket knyttet til momskompensasjon for 2019. KNBF vil blant annet dele en mal for egnede vedtekter med sine medlemsforeninger. Dette for lette arbeidet og å unngå at alle må «finne opp kruttet på nytt». Vi vil videre bistå de medlemsforeninger som trenger bistand.

Artikkel av

07 desember 2018

Del artikkelen