God kontinuitet i Region Øst

06 mars 2019

Årsmøte ble avholdt 27. februar hos Holmen Motorbåtforening i Drammen.

Fremmøte var denne gang svært beskjedent med kun 12 delegater fra 11 medlemsforeninger. Årsmøtet ble ønsket velkommen av regionleder Helge A. Karlsen fra Knarberg Båtforening. Han ble også valgt til møteleder.

Protokollen ble trygt ført i penn av sekretær Magne Elvik fra Skapsno Baatforening. De faste sakene på dagsorden ble raskt avviklet med enstemmige vedtak og godkjenninger.

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder Jan Siiger Larsen fra Holmlia Båtforening. Her innstilte man på gjenvalg på alle, bortsett fra Kjell Roger Johnsen fra Stathelle Båtforening som etter mange år ønsket avløsning. Alle ble behørig klappet inn for to nye år, inkludert ny representant fra Telemark Steinar Kjellevold fra Porsgrunn Motorbåtforening.

Siste post på det faste programmet var et forslag til årsmøtet om at honorar til tillitsvalgte sentralt bør behandles av Båttinget (årsmøtet), samt at det ble rettet kritikk til Forbundsstyret for selve behandlingen av denne sak på deres siste møte i november.

rsmte st edit

Etter selve årsmøtet ble avgående styremedlem Johnsen tildelt KNBF Fortjenestenål av generalsekretær Endre Solvang og blomster av regionlederen for lang og tro tjeneste både i KNBF og Stathelle og Omegn Båtforening.

holmen

 

Som avslutning på kvelden holdt styremedlem i Region Øst Leif Rune Sundli to interessante foredrag om henholdsvis elektrifisering av norske havner, som også kom til å gjelde for fritidsbåtflåten på sikt, og havnebesiktigelse.

Artikkel av

KNBF
06 mars 2019

Del artikkelen