Havnesikkerhet satt i system

06 september 2018
Havnesikkerhet satt i system

KNBF har etablert en inspeksjonsordning for havneanlegg langs hele kysten, for å trygge medlemshavnene og unngå ulykker og uønskede hendelser.

Norske Sjø Foreningsforsikring hjelper medlemsforeninger med å trygge alle medlemshavner i Norges største båtfellesskap.

 

Hensikten er å bidra til tryggere havner og unngå uønskede hendelser blant annet som følge av stormer. Fire sertifiserte havneinspektører foretar oppfølging av havner og foretar sikkerhetsinspeksjoner.

 

Det er utarbeidet et standard inspeksjonsskjema. Medlemsforeninger som gjennomfører regelmessige inspeksjoner selv og setter kvalitetssikring i fokus, premieres med en ekstra bonus av Norske Sjø. 

 

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe i forbundets havneinspeksjonsprosjekt bestående av:

 

- Bjørn Ydse, Sotra, prosjektleder og havneinspektør for Hordaland/Rogaland

- Leif Rune Sundli, Sandefjord, havneinspektør for Oslofjorden/Telemark/Agderfylkene

- Kristian Tornes, Tornes/Molde, havneinspektør for Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane

- Jan Terje Strømsnes, Trondheim, havneinspektør for Trøndelag/Nordland/Nord-Norge

- Christian Lien, havarisjef Norske Sjø

- Per Robert Olsen, porteføljeansvarlig Norske Sjø

- Endre Solvang (og etter hvert Tom Christer Ruud), KNBF Sekretariat

 Havneinspektrer

 

Arbeidsgruppen hadde sitt siste møte 29. august. På møtet ble det laget en plan for det videre arbeidet hvor hver havneinspektør vil fokusere på ytterligere kontakt med medlemshavner i sitt geografiske område. Medlemsforeninger inviteres til både å ta direkte kontakt med den aktuelle havneinspektør og delta i kvalitetssikring av sin egen havn. Du finner kontaktinformasjon til den enkelte havneinspektør her:

 

- Jan Terje Strømsnes, Nord-Norge/Nordland/Trøndelag, 908 93 892, 

- Kristian Tornes, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, 952 36 612, 

- Bjørn Ydse, Hordaland/Rogaland, 480 96 700, 

- Leif Rune Sundli, Agderfylkene/Telemark/Oslofjorden, 905 96 054, 

Artikkel av

06 september 2018

Del artikkelen