Hurtigbåtopplæring for fritidsbåter

31 oktober 2018
Hurtigbåtopplæring for fritidsbåter

Kongelig Norsk Båtforbund har, sammen med Simsea og en rekke andre simulatorsentre langs kysten, satt i gang et felles løft for å bidra til økt sikkerhet for fritidsbåter. Lansering 5. november!

Sikkerhet på sjøen opptar oss alle. Så mange som 325 mennesker mistet livet relatert til fritidsbåt de siste 10 årene. Vi vet at risikoen for alvorlige ulykker øker med hastigheten på båten, farten dreper. I Norge har vi ca. 560 000 motorbåter. De fleste av disse har en hastighet på 20 knop eller mer, som er det som IMO (den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) definerer som hurtiggående båt.

Utfordringen for førere av slike båter er, som vi har fått stygge eksempler på i sommer, primært nødvendigheten av årvåkenhet grunnet farten slike båter beveger seg med. Førere av yrkesbåter med denne farten er pålagt egne kurs og retrening hvert 3 år.

Simsea har tatt initiativ til samme type trening for førere av hurtiggående fritidsfartøy og tilbyr nå dette i samarbeid med KNBF og foreløpig åtte andre simulatorsentre langs kysten.

Hurtigbtopplring konkurranse

Hurtigbåtopplæring fritidsbåter er rettet mot førere av hurtiggående fritidsbåter, dvs. båter som går 20 knop eller mer. Kurset bygger på Sjøfartsdirektoratets emneplaner for trening av navigatører på hurtiggående yrkesbåter og skal bidra til å forhindre misforståelser, farlige situasjoner og uhell. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse for å operere hurtigbåt under forskjellige krevende situasjoner gjennom erfaringslæring: Nattseilas, seilas i dårlig sikt og krisesituasjoner som mann over bord er eksempler på aktuelle situasjoner som gjennomgås.

Opplæringen skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd om bord, som evne til årvåkenhet, håndtering av stress, beslutningstaking og måten vi samhandler og kommuniserer på. Deltagerne øker sin kompetanse og ferdigheter i denne sammenheng gjennom teori og øvelser.

Kurset besår av en dag e-læring og en dag i simulator.

E-læringen er nettbasert og må være bestått før man kan melde seg på simulatortrening. Du bestiller e-læringen via Simsea sin hjemmeside fra 5.11.2018. Når du har meldt deg på og betalt vil du få et ubegrenset antall forsøk på å bestå e-lærings-testen. Når testen er bestått kan du skrive ut kursbeviset.

E-læringsmodulen kan du lese mer om her.

Kursdeltakere bør ha båtførerbevis og eventuelle sertifikater som kreves for å føre aktuell fritidsbåt.

Simulatortreningen forutsetter at du har tatt e-læringskurset og kan tas ved følgende simulatorsentre: Simsea i Haugesund, Sikkerhetssenteret i Måløy, Bodø Maritime Fagskole, Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kristiansand, Sikkerhetssenteret i Rørvik, RS Sjøredningskolen og KM Training i Trondheim.

Se henvisning til hjemmesider nedenfor:

Navn Hjemmeside
Simsea, Haugesund http://simsea.no/no/booking
Sikkerhetssenteret i Måløy http://www.simsafety.no/
Bodin Kurssenter, Bodø https://www.kursibodo.no
Fagskolen i Troms, Tromsø http://www.fagskolen.tromsfylke.no/#/
Fagskolen i Kristiansand Kontakt Steinar Kristiansen,
Sikkerhetssenteret i Rørvik https://www.ssras.no/
RS Sjøredningsskolen, Horten https://www.xn--sjredningsskolen-mxb.no/
KM Training, Trondheim https://en.kursguiden.no/coursemodule/?id=367

Påmelding til e-læringen gjør du på http://simsea.no/no/booking/ eller ved å ringe og snakke med Turid på telefon 940 05 770. Påmelding til simulatorkurs gjør du etter å ha tatt e-læringen. Påmeldingsinformasjon til simulatorsentrene finner du på Simsea sin hjemmeside www.simsea.no.

Artikkel av

31 oktober 2018

Del artikkelen