Hva betyr rød lysbøye ved et moloarbeid?

06 november 2017
Hva betyr rød lysbøye ved et moloarbeid?

I innseilinga til Mehamn la Kystverket ut ei rød lysbøye i sommer. Enkelte tror denne bøya bare er til pynt. Er Kystverket begynt med kystdekor?

Kystverket startet tidlig i høst arbeidet med den nye moloen på Hamnes, som skal skjerme havna i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark bedre mot tungsjøen fra nord. For å få bygd Hamnes-moloen trengs det mye stein - totalt cirka 86 000 kubikkmeter. Å få fylt på all denne steinmassen tar tid.

Arbeid pågår
Dybden er i dag over 30 m på det meste, og det er fram til nå fylt ut i overkant av 30 000 kubikkmeter steinmasser Dette innebærer at dybden på enkelte steder allerede nå knapt er 2 m på fjæresjø, og blir stadig grunnere. Den røde lysbøya er derfor satt ut for å si fra om at ferdsel ikke skal foregå på denne siden av bøya. Det vil pågå anleggsarbeid her fram til utpå våren. Bøya framgår også i oppdaterte kart. Rød farge tilsier at denne skal være på babord side inn fjorden. I dette tilfellet betyr det passering på sørsiden av bøya.

sidemerker 1
Dette er lateralmerker - de indikerer hvilken side man skal passere på.
Rødt merke viser babord side. Grønt merke viser styrbord side.

 

Ulykker og nesten-ulykker
Både havna og moloentreprenøren Alf Brekken Drift AS har registret flere båt-passeringer på feil side av lysbøya - rett gjennom anleggsområdet. Kystverket har sett tilsvarende tilfeller både i Berlevåg og i Honningsvåg der flere fartøy i anleggsperioden har blitt stående tørt på moloen. Dette har gitt skader både på fartøy og stolthet.

- Bøya er absolutt ikke til pynt, forsikrer, Arnt Edmund Ofstad, senioringeniør i Kystverket. Dette er et problem også andre steder langs kysten. Kystverket ber alle fartøy respektere merkingen og holde seg på trygg side i leden. Noen båteiere tror kanskje at de flyter over uansett, men det kan fort ikke stemme. Ikke kjør på gammel vane, lyder oppfordringen fra Kystverket.

Forbedringsarbeidet
Moloen som nå bygges er andre byggetrinn av i alt tre trinn. I 2012 ble første byggetrinn gjennomført med ny molo på Vardholmen, bygd av kommunen, med tilskudd fra Kystverket. Det er i dag ikke tilstrekkelig dybde til at større fiskefartøy kan levere fangst uavhengig av tidevann i havna. Manøverarealet er heller ikke tilstrekkelig stort og dypt for Hurtigruten til å snu i havna på fjære sjø. Det kan det oftere bli behov for etter at ny molo er bygd. Siste byggetrinn er derfor å utdype havna, for bedre å kunne utnytte de arealene som nå blir godt skjermet. Det er usikkert når siste byggetrinn kan realiseres, selv om utdyping i Mehamn er beregnet til en av de mest lønnsomme investeringene i fiskerihavner. Tiltaket er avhengig av midler disponert gjennom Regjeringens prioriteringer i Nasjonal Transportplan.

rød bøye 1

Artikkel av

Master & Commander
06 november 2017

Del artikkelen