Informasjon om kontingent til KNBF for 2019

01 februar 2019
Informasjon om kontingent til KNBF for 2019

KNBF vil sende ut kontingent til medlemsforeninger primo februar 2019.

Kontingenten vedtas på Båttinget (årsmøtet) og ble sist fastsatt på Båttinget 2018 for
kontingentåret 2019. Satsene for 2019 er fastsatt til:

  • Kollektivt medlemskap kr. 150,- pr. medlem pr. år
  • Foreningsmedlemskap kr. 62,- pr. medlem pr. år
  • Personlig medlemskap kr. 375,- pr. medlem pr. år

Vi ber alle medlemsforeninger med kollektivt medlemskap oppdatere sine medlemmer så
snart som mulig, helst via «MinSide» på knbf.no.
Kontingent til personlige medlemmer planlegges sendt ut ultimo februar 2019. Vi minner om
at alle som har båtforsikring i Norske Sjø må ha aktivt medlemskap i KNBF, da dette er en
medlemsforsikring. Har du spørsmål om kontingent, kan det rettes til .

Artikkel av

Andersen
01 februar 2019

Del artikkelen