Kartlegging av fritidsbåtulykker i fokus

27 april 2019
Kartlegging av fritidsbåtulykker i fokus

Fritidsbåtkonferansen 2019 gikk av stabelen i Haugesund 25. april. Her var ny omfattende rapport om fritidsbåtulykker hovedtema.

Sammen med de nasjonale båtmessene «Sjøen for alle» og «Båter i sjøen» er Fritidsbåtkonferansen bransjens viktigste møteplasser. Årets Fritidsbåtkonferanse var den fjerde i rekken arrangert av Sjøfartsdirektoratet.KNBF har vært med i programkomiteen og blant annet sørget for at kartlegging av fritidsbåtulykker denne gangen har blitt hovedtema. Statens Havarikommisjon for Transport lanserte på konferansen sin rapport benevnt «Kartlegging av fritidsbåtulykker».Den består av delene «Ulykker med omkomne 2018» og «Historiske ulykker 2008-2017». Her kom det blant annet frem:

• 367 er registrert omkommet 2008-2017 (årlig snitt på 38) og resultater viser en avtagende trend
• Antall ulykker er svakt stigende i perioden 2008-2017 og ligger nå på ca. 1.400 pr. år, men langt mindre enn den betydelige trafikkøkningen i perioden.
• Fremdriftshavari og grunnstøting var de oftest forekomne ulykkene og utgjør 70%
• I 2018 omkom 23 personer fra fritidsbåt
• Halvparten av dødstallene i 2018 skyldes kantring/fall over bord
• Eldre menn er tydelig overrepresentert i dødstallene
• Hver fjerde forulykkede i 2018 var en utenlandsk turist
• Hver femte forulykkede i 2018 skyldes fall i sjø mellom fortøyd båt og flytebrygge

Etter denne meget interessante presentasjon fulgte en debatt om synspunkter på Havarikommisjonens rapport. Her deltok president Egil Kr. Olsen fra KNBF. Det øvrige program inneholdt spennende bransjepresentasjoner fra Windy, Viknes og Riva. Det var også orienteringer om Båtførerprøven, frivillig hurtigbåtopplæring og erfaringer fra fritidsbåtulykker i Sverige. Forbundet var på konferansen godt representert med hele sin toppledelse og tillitsvalgte fra Region Sør og Sikkerhets- og Utdanningskomiteen. I konferansens pauser ble det knyttet viktige kontakter og gjort avtaler mellom KNBF og samarbeidspartnere.

fritid båt

 Paneldebatt hvor president i KNBF, Egil Kr. Olsen, deltar (nr. 4 fra venstre).

 

presentasjon fritid

 

sjøfart

 

fritid bord

 Deltakere fra KNBF/Norske Sjø f.v. Jan-Inge Kleppevik, Birger Schjølberg, Per Ivar Hals, Egil Kr. Olsen, Tore Høisæther og Paul Tangen.

Artikkel av

Andersen
27 april 2019

Del artikkelen