Klart for Strandryddedagen

31 august 2020
Klart for Strandryddedagen

Strandryddeuka starter førstkommende lørdag, og avsluttes 19. september med Strandryddedagen. KNBF oppfordrer alle medlemmer og medlemsforeninger til å delta.

Etter vårens koronasituasjon har man mistet en ryddesesong, så i høst må alle gode krefter trå til og rydde det som har kommet på avveie i løpet av vinteren, våren og sommeren. Det er Hold Norge Rent som inviterer til nasjonal ryddedugnad hele uka, med ulike temaer for hver dag. 

Dugnad for båtfolket
KNBF oppfordrer alle båtforeninger og medlemmer til å rydde i sitt nærområde og arrangere ryddedager ifølge koronarestriksjonene. Helsemyndighetene tillater arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte, søsken, ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

Arrangør er ansvarlig for:

- å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
- å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
- å følge relevante standarder om smittevern.
- å tilrettelegge for at avstandskrav på en meter og smittevern kan følges under hele arrangementet.
Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Bruk hele uka
Hver dag i løpet av perioden 5. – 20. september oppfordrer Hold Norge Rent til rydding langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer, stier og i byrommet. For oss i KNBF og båtforeningene våre, er ryddeaksjoner på strender, holmer og skjær det aller viktigste.

Nasjonal plan for ryddeuka:
5. september: Nordisk strandryddedag og den internasjonale strandryddedagen. Dagen avsluttes med #nattinaturen i samarbeid med Friluftslivets uke.
12. – 13. september: Friluftslivets uke arrangerer «En tur med mening», og vi oppfordrer til turer med søppelplukking.
19. september: Strandryddedagen 2020

Ryddedager for alle!
Strandryddeuka deles inn i temadager. Du velger selv hvilken dag du ønsker å rydde, og vi håper temadagene kan være til inspirasjon.
Les mer på nettsidene til Hold Norge Rent. 

Artikkel av

Cecilie Klem
31 august 2020

Del artikkelen