KNBF Båttinget og Korona-viruset

11 mars 2020
KNBF Båttinget og Korona-viruset

KNBF følger utviklingen av Korona-smitte i Norge og i Bergen svært nøye i forkant av Båttinget i Bergen 24. til 26. april.

Det er avsatt ressurser og tid i KNBFs sekretariat til å overvåke og innhente råd om situasjonen rundt Korona-viruset fra helsemyndigheter lokalt og nasjonalt før Båttinget i Bergen 24. til 26. april. KNBF følger daglig med på rådene som offentliggjøres fra Bergen kommune og Folkehelseinstituttet. Vi overvåker også nyhetsbildet og følger med på Legeforeningens anbefalinger.
- Vi ser alvorlig på utviklingen av Korona-virus, men finner ikke på nåværende tidspunkt grunnlag for å avlyse Båttinget 2020. Vi følger utviklingen nøye, men håper at Båttinget kan gjennomføres som planlagt, sier generalsekretær Endre Solvang.

Restriksjoner i Bergen
Bergen kommune offentliggjorde 10. mars en rekke restriksjoner i forhold til smittesituasjonen i kommunen. KNBF legger opp til å følge disse strenge tiltakene i planleggingen av Båttinget.
På en pressekonferanse i Bergen i går, sa byrådsleder Roger Valhammer følgende:
- Det er en svært alvorlig situasjon byen vår, landet vårt og vi internasjonalt er i. Korona er ikke farlig for de aller fleste, og vår prioritering er å sikre sårbare grupper og sikre drift av helsetjenestene våre. Det kan alle i bysamfunnet ta ansvar for.
Bergen har blant annet innført tiltak for å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute. Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling er pålagt å legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde en meters avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.

God personlig hygiene

En annen restriksjon i Bergen handler om personlig hygiene, og kommunen pålegger alle som oppholder seg i Bergen å ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak, er kommunens budskap.
KNBF vil ta dette med i det materialet som sendes ut i forbindelse med Båttinget 24. til 26. april.

KNBF vil risikovurdere

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer risikovurderes før gjennomføring. De ber arrangører gjennomføre risikovurdering ifølge to tabeller som er publisert på FHIs nettsider. Deretter må denne risikovurderingen godkjennes av kommunen arrangementet skal foregå i. KNBF vil følge dette rådet uansett hvor mange som melder seg på til Båttinget.
FHI anbefaler også at arrangører er ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass. De anbefaler dessuten arrangører om å lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte. Disse rådene vil KNBF eventuelt følge i tett samarbeid med Hotell Ørnen.
Hvis du lurer på smittefare ved store arrangementer, kan du lese hva

Les hva Folkehelseinstituttet skriver om temaet.


Hotell Ørnen følger alle pålegg

KNBF er i kontinuerlig i kontakt med Hotell Ørnen, hvor Båttinget skal arrangeres. De bekrefter at hotellet følger alle retningslinjer som gis av Bergen kommune kontinuerlig. Det er fremdeles en grense på 500 personer for arrangementer i kommunen, og hotellet har kun hatt to kanselleringer og ellers arrangeres konferanser som planlagt.

Artikkel av

Cecilie Klem
11 mars 2020

Del artikkelen