KNBF har passert 44.000 medlemmer

12 januar 2018
KNBF har passert 44.000 medlemmer

2017 ble et nytt godt medlemsår for KNBF. Medlemstallet har vist en netto økning på 2.722 og er ved årsskiftet oppe i 44.045. Dette er det 11. året i rekken med medlemsrekord.

Nøkkeltall 2017:

  • Medlemstall pr. 31.12.2017 er 44.045 og antall medlemsforeninger er 341.
  • Medlemsveksten har vært på 6,6 % og en økning i antall medlemsforeninger på 4,6 %.
  • Medlemsveksten er stabil og fremdeles godt positiv.
  • Regionen med størst relativ medlemsvekst i 2017 er Nordvest med 32 %.

Fordeling pr. medlemskategori

Det er Kollektivt medlemskap som har vært, og er, bærebjelken i medlemsmassen til KNBF. Hele 76 % av medlemmene befinner seg i denne kategorien – og den er voksende. Personlig medlemskap står for 8 % og Foreningsmedlemskap for 16 %.

Tabell 1

Medlemsutvikling pr. 31. desember 2017. Alle medlemstall pr. 31.12.xx.tabell 2

Fordeling pr. region

KNBF er inndelt i 7 regioner. Den 1.1.2012 delte region Midt-Norge seg i regionene Nordvest og Trøndelag. Begge ble med dette små, men har hatt en flott medlemsvekst, slik oversikten nedenfor viser:

tabell 3

 tabell 4

 

 

 

Artikkel av

Andersen
12 januar 2018

Del artikkelen