Ny søkemetode for momskompensasjon anno 2019

25 juni 2020
Har foreningen kran for uttak av båter som er tilgjengelig for almenheten, er dette et godt eksempel på drift og vedlikehold som gir momskompensasjon. Foto: Cecilie Klem

Skal foreningen din søke momskompensasjon, er rutinene annerledes enn i fjor. KNBF søker om momskompensasjon på vegne av båtforeningene med en såkalt dokumentert modell. Det betyr at båtforeningene selv må sende KNBF en oversikt over hva de søker om momskompensasjon for.

Alle båtforeningene skal ha fått informasjonsmateriell og veileder for dette arbeidet på epost de siste dagene. Har du ikke fått dette, vennligst ta kontakt med sekretariatet på telefon 22 35 68 00.

Vi søker med dokumentert modell
Reglene for å søke om momskompensasjon er endret, og KNBFs båtforeninger kan i år ikke søke om momskompensasjon for drift og vedlikehold av båtplasser. Dette er som følge av en endring i forskriften fra 1. januar 2019. Foreløpig er båtplasser og anlegg i direkte tilknytning til disse, å regne som en privatøkonomisk fordel, og ikke grunnlag for momskompansasjon.

NYTT I ÅR er at KNBF skal søke om momskompensasjon på vegne av båtforeningene med en såkalt dokumentert modell. Det betyr at alle båtforeningene våre selv må sette opp sitt eget regnskap over hva de søker om momskompensasjon for."privatøkonomisk fordel".

KNBF jobber politisk for å endre på dette, men enn så lenge jobber vi etter den nye forskriften.

Foreningene må ta jobben selv
Alle båtforeninger må gjøre en vurdering av drifts- og vedlikeholdsutgifter og i enkelte tilfeller også investeringskostnader for å undersøke hva man kan søke om momskompensasjon for.

I enkelte tilfeller er det kun en prosentandel av en utgift som kan være grunnlaget for kompensasjon. Hvis man f eks har vedlikeholdt lysanlegget for et bryggeanlegg som delvis består av en offentlig g\tilgjengelig brygge, gjesteplasser og medlemsplasser, vil det offentlige tilgjngelige anlegget lage grunnlag for utregning av en prosentandel av utgiftene som legges inn i spesifisert oversikt over grunnlaget for momskompensasjon.
Disse utregningene fylles inn i skjema som heter transaskjosnliste. Til hjelp har vi sendte foreningene en utreningseksempel. Vedlegget heter "Eksempel på utregning" og brukes til å lettere regne ut beløpet du søker om i transaksjonslisten.

SØKNADSFRIST TIL KNBF ER 1. AUGUST.

Her er noen eksempler på hva du kan søke om momskompensasjon for:
- Drift, vedlikehold og fornyelse av klubbhus, utkikkshus og anlegg/bryggeanlegg som ikke har direkte med båtplassene å gjøre.
- Drift, vedlikehold og fornyelse av alle anlegg som er allment tilgjengelige eller nødvendige for drift av de allment tilgjengelige anleggene eller installasjonene:
- Åpne havneanlegg med åpen infrastruktur, adkomst, åpne parkeringsplasser, utsettingsramper, toaletter og dusjanlegg som er allment tilgjengelig eller mulig å låne.
- Klubbhus, utleielokaler og/eller serveringssteder.
- Gjestebrygger, gjestehavn og brygger for fritidsfiske.
- Gjenvinningsanlegg, avfallsinstallasjoner.
- Åpne vann og el-anlegg.
- Allment tilgjengelige kajakkramper- og stativer med mer.
- Såkalte nødbrygger eller større brygger hvor nødetater og andre nyttefartøy kan legge til.
- Medlemsplasser som annonseres og stilles til disposisjon for gjester når medlemmene ikke benytter dem.

Du kan lese hele forskriften for momskompensasjon her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600

Artikkel av

Cecilie Klem
25 juni 2020

Del artikkelen