KNBF med Sikkerhetsdag 2019

07 mai 2019
KNBF med Sikkerhetsdag 2019

Mange båteiere har for dårlig kunnskap og erfaring fra bruk av nødutstyr som raketter og redningsflåter. Derfor arrangerer KNBF sine regioner Sikkerhetsdag i samarbeid med en rekke lokale og nasjonale aktører i mai og juni.

sikker

KNBF planlegger Sikkerhetsdag følgende steder denne forsommeren;

• Sandnessjøen - 9. mai kl. 11-15 på Flåtestasjonen
• Trondheim - 19. mai kl. 11-15 Grilstad Marina
• Hommersåk (Sandnes) - 1. juni
• Horten 8. juni fra kl. 12:00
• Bergens Motorbåtforening 8. juni (pinsetur)
• Molde – 25. mai
• Ålesund – 25. mai
• Kirkenes - ikke bestemt
• Arås Båtforening (Nøtterøy) 2. juni kl. 10-14

De ulike arrangørstedene vil ha litt forskjellig profil på sine arrangementer. I Trondheim blir det en et omfattende opplegg også for barn. Andre vil ha et mer begrenset arrangement. Programmet for dagen/kvelden vil bestå av en orientering om korrekt bruk av ulike typer raketter, bluss osv. inkludert mulig oppskyting og demonstrasjon. Forbundet har klaget en egen sikkerhetsquiz alle bør teste. I tillegg har vi laget to sikkerhetsfoldere som passer godt inn – «Båtteknisk sikkerhet» og «Sikkerhetsutstyr om bord». Det vil også kunne bli demonstrert utløsning og bruk av redningsflåte. Vi vil ha kontakt med Kystradio og Hovedredningssentral for testing av VHF og nødsendere. Bakgrunnen er at mange båteiere har liggende nød-utstyr som (heldigvis) aldri kommer i bruk. Vi frykter da at den dagen det virkelig gjelder så har man enten for gammelt utstyr eller problem med å bruke det man har.

«Hvis man aldri har skutt opp en nødrakett i rolige omgivelser er det liten sjanse for at man får det til i opprørt hav med kalde fingre når man kanskje en dag virkelig kommer i en nødsituasjon» sier Bernt Nilsen som er initiativtaker til arrangementet i Kirkenes.

Han har som andre erfart at nødraketter bare blir liggende glemt i båten sesong etter sesong til de blir for gamle eller at bruksanvisningen blir uleselig. Enkelt utstyr kan være direkte farlig om det blir feil brukt. Forbundet oppfordrer derfor alle medlemmer og andre båtinteresserte til å ta med sitt nød-utstyr og møte opp på vår sikkerhetsdag. Da vil man få innføring i korrekt bruk av utstyret av kyndige personer. Man vil få prøve å skyte opp, se hvordan ulike rakett-typer, bluss, radio osv. virker. Vi vil også forsøke å utløse en redningsflåte slik at man får se hvordan det skjer i praksis og kanskje prøvesitte en slik på sjøen.

Mange aktører som arbeider med sikkerhet på sjøen vil være til stede og det vil også være mulighet for gode tilbud på relevant nød-utstyr. Lokalt vil Redningsselskapet, Politiet, Havnevesenet, Brannvesenet og DSB/Sivilforsvaret delta. Kongelig Norsk Båtforbund støtter og bidrar også i de ulike arrangementer.

Sikkerhets- og Utdanningskomiteen i KNBF har laget to sikkerhetsfoldere som er svært aktuelle på sikkerhetsdagen – disse er «Teknisk båtsikkerhet» og «Sikkerhetsutstyr om bord».

bedre liv

I tillegg har SUK laget en sikkerhets-quiz som du kan få prøve deg på under når sikkerhetsdagen avholdes. Nedenfor ser du opplegg/program for arrangementet i Sandnessjøen. Vi vil presentere andre sikkerhets-arrangementer etter hvert som de nærmer seg.

PROGRAM FOR SIKKERHETSDAG I SANDNESSJØEN 9. MAI:

Sted: Flåtestasjonen, Slipen Mek AS i Sandnessjøen

Tid: Torsdag 9.mai kl. 11:00-15:00

Kl. 11:00: Velkommen v/Ole-Gustav Årnes

Kl. 11:15: Flåtestasjonen v/Jostein Rostad - sikkerhetsutstyr yrkesfartøy og fritidsbåt.
Kl. 11:30: Redningsselskapet (RS) - aktivitet og bistand fritidsflåten og kanskje besøk om
bord i redningsskøyta?
Kl. 11:45: Orientering førstehjelp om bord, hjerte- og lungeredning, hjertestarter etc.
Ansvarlig: Røde Kors og ambulansesjåfør Roy Bonsaksen.
Kl. 12:00: Sjøfartsdirektoratet v/Skipskontrollen i Sandnessjøen - sikkerhet i
fritidsbåtflåten, jfr. etatens Fritidsbåtkonferanse 2019 m.m.
Kl. 12:15: Telenor Kystradio v/Ole Richard Pedersen - maritim VHF, kystradioen og
viktigheten av å benytte VHF om bord i fritidsbåten hvis uhellet er ute.
Kl. 12:30: Politiet v/lensmannen i Sandnesjøen - politiets innsats opp mot fritidsflåten,
jfr. Småbåtloven, det stedlige politiets nye og store politibåt, kanskje besøk
om bord under Båtmessa. Husk varsling til HRS Bodø, oppskyting nødraketter.
Kl. 12:45: Sandnessjøen Havnevesen v/ass. Havnedir. Trond Nygård - Sandnessjøen
Havn betydelig aktør som gjestehavn fritidsbåter, sikkerhet i havna etc.
Kl. 13:00: Pause
Kl. 13:30: Orientering om redningsflåter og redningsvester - demo av div. vester og
oppbåsbar testes - 'rosinen i pølsa' er oppskyting av stor redningsflåte inne i
hallen. Utføres av Flåtestasjonen v/Jostein Rostand
Kl. 14:00: Forklaring og bruk av nødbluss. Ute på plassen avfyring nødbluss og
oppskyting av nødraketter. Ansvarlig er Flåtestasjonen v/Jostein Rostad.
Kl. 14:15: Forklaring/demonstrasjon av brannslukningsutstyr v/Knut Nilsen. Hjelpemann
Tormod Johansen, Sandnessjøen Båtforening. På passen utfor Flåtestasjonen.
Kl. 14:45: Avslutning av sikkerhetsdagen v/Endre Solvang, generalsekretær KNBF

sikker dag 2

Artikkel av

Andersen
07 mai 2019

Del artikkelen