KNBF nådd 45.000 medlemmer

08 februar 2019
KNBF nådd 45.000 medlemmer

2018 ble et nytt godt medlemsår for KNBF. Dette er det 12. året i rekken med ny medlemsrekord.

Nøkkeltall 2018:
• Medlemstall pr. 31.12.2017 er 45.661 og.
• Medlemsvekst på 1.616.
• Antall medlemsforeninger er 363.
• Medlemsveksten har vært på 3,7 % og en økning i antall medlemsforeninger på 6,5 %.
• Medlemsveksten er stabil og fremdeles godt positiv.
• Regionen med størst relativ medlemsvekst i 2017 er Vest med 10 % og Trøndelag med 9 %.

Fordeling pr. medlemskategori

fordeling pr medlemskategori

Fordeling pr. region
KNBF er inndelt i 7 regioner. Den 1.1.2012 delte region Midt-Norge seg i regionene Nordvest og Trøndelag. Begge ble med dette små, men har hatt en flott medlemsvekst, slik oversikten nedenfor viser:

fordeling pr region

Artikkel av

Andersen
08 februar 2019

Del artikkelen