KNBF på Arendalsuka

12 august 2018
KNBF på Arendalsuka

Forbundet deltar for første gang på Arendalsuka med deltagelse i en politisk debatt om obligatorisk båtregister.

De fire organisasjonene Avfall Norge, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT) og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) arrangerer en politisk debatt om behov for et obligatorisk båtregister for å få til en bedre, permanent og robust returordning for kasserte fritidsbåter. Debatten er iscenesatt av Avfall Norge og vil finne sted tirsdag 14. august kl. 17:30 på seilskuta «Vega» som ligger i Pollen i Arendal. I debatten vil stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) delta sammen med en fra regjeringspartiene. Fra KNBF deltar president Egil Kr. Olsen som debattant og generalsekretær Endre Solvang som innleder. Du finner informasjon om arrangementet her:

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8029

Bakgrunnen for denne debatten er å finne i et brev som de samme organisasjonene har utarbeidet og sendt til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen (V) i juni. Der trekkes frem et antall gode samfunnsnyttige argumenter for å få på plass et obligatorisk fritidsbåtregister. Hovedmotivet og driver i denne prosessen er imidlertid miljøaspektet – organisasjonene ønsker å bidra til at fritidsbåtsektoren inngår i en sirkulær økonomi hvor alle fritidsbåter resirkuleres gjennom kildesortering. Du kan lese mer om brevet til Elvestuen her:

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-stotter-obligatorisk-batregister

 

KNBF har tidligere gått inn for at NOR-registeret bør velges som register. Bakgrunnen for dette er at forbundet mener at vi bør kun ha ett båtregister som dekker alle behov og at dette bør drives i offentlig regi.

Artikkel av

Andersen
12 august 2018

Del artikkelen