KNBF på møte i Harstad

09 november 2018
KNBF på møte i Harstad

Harstad Båtforening arrangerte et godt besøkt medlemsmøte 7. november på Karlotbrygga.

Det var møtt frem hele 60 medlemmer for å høre hva generalsekretæren i KNBF kunne informere om hva angikk forbundets båtpolitiske arbeid og nyttige medlemsfordeler. Til grunn for innlegget lå blant annet KNBF sin båtpolitiske plattform - et antall prioriterte arbeidsområder som forbundet ønsker å fronte.

Harstad møte edit

De viktigste var:

  • Havne- og opplagsplasser

Må sikres i pressområder. 100-metersbeltet må ikke bygges ned, men forbeholdes maritim aktivitet.

  • Havarikommisjon

Havarikommisjon for sjøfart må også pålegges å undersøke fritidsbåtulykker/dødsfall.

  • Eiendomsskatt

KNBF skal sikre at eiendomsskatt på båtforeningers havneanlegg, bygninger og driftsmidler ikke forekommer.

  • Avgifter

KNBF skal sikre at urimelige avgifter ikke ilegges båtfolk.

  • Fartsgrenser

For det som kalles skjermede innaskjærs miljøer for rekreasjon, opphold, naturopplevelse, fortøyning og ankring anbefaler KNBF en lovbestemmelse på 5 knop inntil en avstand fra land på 100 meter.

  • Tilgjengelighet

KNBF ønsker et fast kontaktpunkt for fritidsbåtsaker i Sjøfartsdirektoratet. Det har vi oppnådd med en egen fritidsbåtseksjon.

  • Produsentkontroll

KNBF vil ha en betydelig styrking av produsentkontroll med fritidsbåtproduksjon og –import fordi dette har sentral betydning for våre medlemmers sjøsikkerhet.

  • Faktagrunnlag

KNBF vil sikre videreføring av et viktig faktagrunnlag om båtliv i Norge (Båtlivundersøkelsen). Det har vi fått til med Båtlivundersøkelsen 2018.

hagan edit

Det ble en interessant debatt rundt temaene promillegrense til sjøs, vannscooter og maritim kompetanse/båtførerbevis.

De mest sentrale medlemsfordelene som ble gjennomgått var:

• Båtforsikring i Norske Sjø
• Sikkerhetsbesiktigelse
• Juridisk bistand
• Medlemsbladet Båtens Verden

 

De interesserte fremmøtte ble servert vafler og kaffe før KNBF avsluttet sitt besøk med å vise en video med hovedpunkter fra Båtlivundersøkelsen 2018 og utdeling av KNBFs Fortjenestemål til kasserer Arnulf Hansen for hans stålkontroll over foreningens økonomi i en syvårsperiode.

Endre Harstad edit

Etter medlemsmøtet ble det avholdt et nyttig informasjonsmøte med styremedlemmer fra Stangnes og Grøtavær Båtforeninger.

Artikkel av

09 november 2018

Del artikkelen