KNBF på NRK Nordland

20 juli 2018
KNBF på NRK Nordland

Sjøpolitiets beredskap er en fast gjenganger i media i sommermånedene. Denne gangen er det NRK Nordland som har tatt opp temaet 18. juli og hvor forbundet er profilert.

Bakgrunn

Utgangspunktet er at det denne sommeren finnes 25 politibåter langs kysten. De fleste finnes i Oslofjord-området og ellers i Sør-Norge. Det finnes kun 4 politibåter i Nord-Norge – tre i Nordland, en i Troms og ingen i Finnmark. Nordland har ingen politibåt i Salten-området for tiden, men det legges opp til å få en båt dit på sikt. Antallet politibåter er fallende fra år til år på landsbasis. Lokale media er opptatt av beredskapen og service til båtfolket.

Sjøtjeneste vurderes opp mot andre tjenesteområder
Det er politimesteren i hvert politidistrikt som prioriterer bruken av politidistriktets ressurser. Fra 1. januar 2016 har vi ikke lenger 27 politidistrikter, men 12. Det var startskuddet for den såkalte nærpolitireformen, som har medført sterke reaksjoner og bekymringer, særlig i distriktene, men også internt i politiet. Det er bygget opp staber sentralt og mer profesjonelle operasjonssentraler i hvert politidistrikt. Sentralisering ser ut til å være en trend. Sjøpolitiet synes ikke å ha blitt styrket som del av reformen, men heller svekket. Dog skal det påpekes at politiet samarbeider stadig tettere med Kystvakt, Redningsselskapet og redningsetater, hvor de får tilgang til deres fartøy og øvrige ressurser.

Media etterlyser manglende lokale politiressurser
Som en reaksjon på denne utviklingen, tar media opp og belyser ulike vinklinger på den sentraliseringspolitikk som utøves innen landets politimyndighet. Nå har NRK Nordland fattet interesse for sitt fylke og har laget flere innslag om dette på radio og hjemmeside. I denne sammenheng har KNBF blitt spurt om hva vi tenker om den konkrete beredskap. Det er laget både radioinnslag og web-artikler. På linken nedenfor kan du lese hva NRK Nordland skriver om politibåter:

https://www.nrk.no/nordland/vil-ha-up-til-havs-_-mener-beredskap-til-sjos-nedprioriteres-1.14130320

politi artik

Foto: Baatsans.no

Artikkel av

Andersen
20 juli 2018

Del artikkelen