KNBF på Sjøkartkonferansen 2018

25 oktober 2018
KNBF på Sjøkartkonferansen 2018

Sjøkartverket arrangerte sin Sjøkartkonferanse 16.-17. oktober, og KNBF holdt innlegg om Båtlivundersøkelsen 2018.

Grunnstøting er den oftest forekommende skadeårsaken i fritidsbåtflåten, ifølge forsikringsselskaper. Det utbetales enorme erstatningsbeløp årlig. Gode sjøkart i ulike varianter er av stor betydning for å snu denne tendensen.

IMG 3904 edit

Med dette som et aktuelt bakteppe deltok forbundets president og generalsekretær på årets Sjøkartkonferanse i Stavanger hos Sjøkartverket. De er en del av Kartverket og er sjøkartmyndighet i Norge med forankring i Havne- og Farvannsloven. De administrerer kartgrunnlag og utgir nautiske publikasjoner.

Visste du dette om Sjøkartverket?

  • Disponerer tre målebåter for oppdatering av dybdedata
  • Oppdaterer 1.200 nautiske kart
  • Oppdaterer 240 sjøkart
  • Sender ut 2.000 såkalte etterretninger (meldinger) til sjøfarende
  • Utgir «Den Norske Los»
  • Utgir farvannsbeskrivelser og tidevannstabeller
  • Er Norges representant i internasjonalt sjøkartarbeid (IHO) inkludert PRIMAR (internasjonale sjøkart)


Målet for konferansen er å være en møteplass for alle som arbeider med, eller er opptatt av, sjøkart, både på papir og elektronisk. Sentrale spørsmål på konferansen var om dagens sjøkart svarte til dagens behov og hvilke sjøkart trenger dagens navigatører?

Endre Solvang KNBF foto Sissel Kanstad KartverketGeneralsekretær i KNBF, Endre Solvang, holdt foredrag på Sjøkartkonferansen. FOTO: Sissel Kanstad, Kartverket.

Til å belyse dette og andre spørsmål var det satt sammen et spennende program med mange gode foredragsholdere. Blant disse var Kystverket, Sjøforsvaret, Redningsselskapet, KNBF, Kristiansand Havn og Sjøkartverket. I pausene var det interessante dialoger hvor nyttige relasjoner ble utviklet.

IMG 3905 edit

For KNBF sin del planlegger vi et kontaktmøte med ledelsen i Sjøkartverket, hvor også vår Region Sør vil bli invitert. Blant aktuelle samarbeidsområder er melding fra båtfolk om nye grunner til Sjøkartverket og deltakelse i neste Båtlivundersøkelse i 2022.

Artikkel av

Tom Ruud
25 oktober 2018

Del artikkelen