KNBF søker kommunikasjonsrådgiver og organisasjonsrådgiver (2 stillinger)

23 februar 2019
KNBF søker kommunikasjonsrådgiver og organisasjonsrådgiver (2 stillinger)

KNBF søker etter to nye rådgivere med solid kompetanse og erfaring innen aktuelt fagområde, så vel som båtliv. 

Arbeidsgiver Kongelig Norsk Båtforbund

Stillingstittel

Kommunikasjonsrådgiver og Organisasjonsrådgiver

Frist: 17. mars

Varighet: En fast og en prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse

KNBF søker etter to nye rådgivere med solid kompetanse og erfaring innen aktuelt fagområde, så vel som båtliv. Dette da vår kommunikasjonsrådgiver går over i ny stilling, og stilling som organisasjonsrådgiver er ny.

Kommunikasjonsrådgiver til mediehåndtering og politisk kommunikasjon, med et bredt medienettverk. Erfaring fra nasjonal medieredaksjon og/eller journalistbakgrunn vil øke vår interesse ytterligere. Om lag 50% av stillingen vil omfatte båtrelaterte organisasjonsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Bidra til større synlighet om KNBF/ Norske Sjø i riksdekkende media (medieinnsalg)

Styrke oppmerksomheten rundt KNBFs båtpolitiske arbeid Skape godt og engasjerende innhold (innholdsproduksjon) til medlemsblad, nettside, Facebook og brosjyremateriell

Redaktør-ansvar for våre digitale og papirbaserte publikasjoner

Koordinere informasjonsarbeid mot regioner, medlemsforeninger og medlemmer

Profil-dokumenter

Media og pressemeldinger

Båtmesser

Årets Båtkommune

Strandryddedagen

Faglige kvalifikasjoner

Kunnskap om kommunikasjon som strategisk virkemiddel

Minst 3 års kommunikasjonserfaring fra redaksjon eller mediehus

Høyere relevant medie- og/eller kommunikasjonsfaglig utdanning

Du har sterk medieforståelse, et våkent journalistisk blikk, politisk teft og interesse for samfunnspolitisk påvirkningsarbeid.

God oversikt over nye trender i mediebransjen og inngående erfaring med sosiale medier og digital kommunikasjon

Redaksjonell/journalistisk erfaring og/eller erfaring fra kommunikasjon

God rolleforståelse, personlig egnethet, evne til raskt å sette seg inn i komplekse saker, se gode vinklinger og formulere tydelig budskap, vil bli vektlagt

En sterk retorisk penn med sans for det visuelle

Erfaring fra og interesse fra båtliv er en fordel

Organisasjonsrådgiver med solid maritim kompetanse og bred organisasjonserfaring til nyopprettet 100 %-stilling

Teknisk innsikt, IT-erfaring og regnskapsforståelse, vil øke vår interesse ytterligere. Vi kan tilby meget varierte oppgaver innenfor fritidsbåtsektoren, hvor to dager sjelden er like.

Arbeidsoppgaver

Bygge KNBF/Norske Sjø som merkevare og utvikle Norges største båtfellesskap Videreutvikle og styrke vår organisasjon i tråd med våre målsettinger

Koordineringsansvar for region(r) og komité(r)

Organisasjonsarbeid

Totalansvar for momskompensasjonsordningen

Båtmesser Ansvar for medlems- og foreningsfordeler

Ansvar for besiktigelsesmannsordning

Ansvar for havneinspektørordning

Koordinator for Norske Sjø Båt- og Foreningsforsikring

Prosjektansvar etter nærmere avtale (f. eks. Strandryddedagen)

Faglige kvalifikasjoner

Relevant utdanning

Bred organisasjonserfaring

Nautisk kompetanse

Teknisk innsikt og interesse

Regnskapsforståelse

God IT-kompetanse, gjerne som systemansvarlig

God rolleforståelse, personlig egnethet og evne til raskt å sette seg inn i komplekse saker, vil bli vektlagt

Erfaring fra og interesse fra båtliv

Personlige egenskaper (gjelder begge stillinger)

Stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og selvstendighet Initiativ, fagnysgjerrighet og interesse for digitalisering

Engasjement og lyst til å skape gode resultater

Tåler høyt arbeidspress i perioder Positiv, serviceinnstilt og fleksibel

Handlekraftig og effektiv

Lagspiller som tar tak der det trengs

Vi kan tilby

En meningsfull og variert jobb i et lite, men hyggelig maritimt arbeidsmiljø

Meget god pensjonsordning

Fast jobb

Tiltredelse så snart som mulig

Fleksibel arbeidstid med utgangspunkt i 8-16 (8-15 sommertid)

Du vil inngå i et team av fem meget kompetente medarbeidere med egne arbeidsområder. Vi ser viktigheten av at medarbeiderne i teamet kan jobbe med overlappende oppgaver, slik at en oppnår stor fleksibilitet. Dette gjør stillingene spennende da oppgaveløsning vil gå over et større spekter av oppgaver. Derfor er det viktig at du er utadvendt og har gode pedagogiske evner. Du vil få en sentral rolle i å opprettholde og utvikle vår medlemsservice. Vi ønsker oss to løsningsorientert medspillere i et sentralt team, som er innstilt på å yte god service til tillitsvalgte i regionene, medlemsforeninger og medlemmer. Har du kjennskap/erfaring fra fritidsbåt eller kunnskap/erfaring fra maritimt arbeid, er det en fordel da det er denne brukergruppe du blir satt til å betjene.

KNBF er på flyttefot, men regner med å ha landet nye og flotte lokaler snarlig. Du kan finne mer informasjon på www.knbf.no.

Generalsekretær Endre Solvang svarer mer enn gjerne på spørsmål og kan nås på eller telefon 22 35 68 00. Søknad med CV på norsk sendes snarest og senest 17.03.2019 til .

Om arbeidsgiveren

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges største og eneste landsdekkende interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. KNBF er en sammenslutning av båtforeninger og personlige tilsluttede medlemmer. Forbundet er en ikke-fortjenestebasert, frivillig, ideell og allmennyttig organisasjon. KNBF har doblet antall medlemmer de siste 8 år og vi er nå 46.000 medlemmer fordelt på 365 medlemsforeninger, samt personlige medlemmer. Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser og tilbyr båt- og foreningsforsikring gjennom Norske Sjø. Forbundet har 80 tillitsvalgte, eget sekretariat med 4 ansatte, egen besiktigelsesmannsordning, er i fin utvikling og har en ambisiøs strategiplan for videre vekst i perioden 2016 - 2020.

Tiltredelse 01.04.2019

Sektor Organisasjoner

Sted:

For tiden Vågebyveien 23 0569 Oslo

Bransje Ideelle organisasjoner

Stillingsfunksjon

Kommunikasjonsrådgiver og Organisasjonsrådgiver

Nøkkelord Media-kompetanse, Politisk arbeid, Kommunikasjonskompetanse, Organisasjonskompetanse, IT-kompetanse.

Artikkel av

KNBF
23 februar 2019

Del artikkelen