KNBF støtter obligatorisk båtregister

28 juni 2018
KNBF støtter obligatorisk båtregister

En arbeidsgruppe bestående av Avfall Norge, NORBOAT, Finansnæringens Hovedorganisasjon og KNBF tar nå grep for et obligatorisk båtregister.

Arbeidsgruppen har denne våren sett nærmere på hvordan få til en robust, god og permanent returordning for fritidsbåter. Dagens tilskuddordning med kr. 1.000 i «vrakpant» fungerer ikke for mellomstore og store båter. Svært få returneres til godkjente miljøstasjoner. Avfallsbransjen kommer følgelig heller ikke ordentlig i gang med å vinne erfaring med lønnsom gjenvinning av fritidsbåter. Vi kan ikke lenger stå å se på at myndighetene har lagt opp til en lite motiverende returordning for forbundets medlemmer. Derfor har arbeidsgruppen nå sendt et brev og et utdypende notat til Klima- og Miljøminister Ola Elvetuen (V), hvor han oppfordres til å få fortgang i en bedre returordning for båtfolket. Du kan lese brevet nedenfor.

180620_Brev_statsråd_Elvestuen_signert.pdf

arbeidgruppe

Felles enighet: Fra venstre Endre Solvang, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund, Nancy Strand, adm. dir. Avfall Norge, Hege Hodnesdal, direktør prosessområde skadeforsikring Finans Norge og Leif Bergaas, daglig leder NORBOAT.

For å få til en mer hensiktsmessig returordning, synes det helt nødvendig å gå veien om et obligatorisk båtregister. Dette fordi myndighetene vil kreve at den som får utbetalt en «vrakpant» på for eksempel kr. 100 pr. fot, må kunne legitimere at båten er hans. Til det kreves et register hvor alle fritidsbåter (over f. eks. 15 fot) er registrert. Et slikt register vil ha mange samfunnsnyttige formål så som kriminalitetsforebyggende, Kystradiostasjonenes arbeid, Hovedredningssentralenes arbeid, Redningsselskapets arbeid, politiets arbeid, Havarikommisjonens arbeid, sjøsikkerhet knyttet til CE-merking m.m. KNBF og Norges Seilforbund mener at et slikt register bør være drevet i offentlig regi og begge anbefaler at oppgaven blir lagt til Sjøfartsdirektoratets NOR-register.

Nedenfor kan du lese hva Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har lagt ut på sin hjemmeside om saken:

https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/det-haster-med-%C3%A5-f%C3%A5-p%C3%A5-plass-et-obligatorisk-b%C3%A5tregister

Det skal også nevnes at Norge ikke er noen sinke i internasjonal sammenheng på dette området. Vi ligger vel heller lengst fremme i klassen, men det må ikke forhindre at vi kan få til en langt mer robust ordning enn vi har i dag.

Artikkel av

Andersen
28 juni 2018

Del artikkelen