KNBFs båtsjekk

15 juli 2020
KNBFs båtsjekk

KNBF har teknisk kyndige båtsjekkere langs hele kysten, og du er bare en telefon unna en grundig kontroll av fritidsbåten din. En sjekk kan forebygge ulykker og redde liv! Og ikke minst, gi deg en sommer uten båttrøbbbel.

En sjekk av alle sentrale funksjoner og installasjoner som gass, motor, elektrisk anlegg og skrog-gjennomføringer gir deg verdifull informasjon om behovene for reparasjoner eller utskiftninger.

KNBF har i alt 130 båtsjekkere er spredd langs Norges kyst.

KLIKK HER FOR Å SE HVA SOM BLIR KONTROLLERT PÅ DIN BÅT.
KLIKK HER FOR Å FINNE NÆRMESTE BESIKTIGELSESMANN!

Langs hele kysten
Siden KNBF startet med sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter har vi utdannet et besiktigelsesmannskap som teller 300. De har til sammen foretatt tusenvis av kontroller av fritidsbåter. KNBF satser på dette for å forbedre sikkerheten til sjøs, og sørge for at våre medlemmer er trygge når de er ute i fritidsbåten sin.

Konkret sjekkliste og rapport
En KNBF båtsjekker har en konkret sjekkliste over punkter som har sikkerhetsmessig betydning for båt, båteier og passasjerer. Lista fungerer også som en veileder til båteieren for å fortsette å forebygge feil og skader i egen båt.
Rapporten du får kan være nyttig i forbindelse med kjøp og salg, fordi selv om rapporten ikke er ment å være en tilstandsrapport eller taksering. Båtsjekken gir en god indikasjon av båtens generelle tilstand.

Finn nærmeste besiktigelsesmann her!

- God geografisk dekning
Leder av KNBFs Sikkerhetskkomite, Kristian Tornes, forteller at båtsjekkerne er godt erfarne fritidsbåtfolk men god teknisk innsikt.

- Alle har gjennomført opplæring i båtsjekk, eller besiktigelse som det heter på fagspråket, sier Tornes.
Han forteller at KNBF har vært opptatt av god geografisk dekning når forbundet har rekruttert til besiktigelseskurs. Besiktigelsespersonene opparbeider seg etter hvert en god erfaring og kunnskap om gjentagende mangler ved de forskjellige båttypene og fabrikatene, opplyser Tornes.

- Tidenes båsommer
KNBF har forberedt seg på en sommer med mange ferske båteiere som har kjøpt seg ny eller brukt båt. Båtsjekk-ordningen er et unikt tilbud der man kan få råd og veiledning om hva man bør sjekke og hvordan man sjekker det.
For båteiere med liten teknisk innsikt er ordningen et rimelig alternativ for å få sjekket om det er noe som bør vedlikeholdes eller skiftes på båten før man drar på sjøen. Alternativet, å sette den på verksted for kontroll, er mye dyrere.

En problemfri båtsesong?
- En sikkerhetssjekk er essensielt hvis man ønsker en problemfri båtsesong. Det er alt for mange som får havari på grunn av manglende ettersyn og vedlikehold. Midt i båtsesongen, og særlig nå når bååtbrukerne blir flere, kan det være vanskelig å få time på verksted, understreker Tornes.
Han understreker hvor viktig det er å kontrollere VHF-en.
- VHF er det desidert beste varslingssystemet om man får problemer under seilasen. Er det feil i VHF-systemet er det ikke sikkert man får varslet kystradioen og andre båter, minner Tornes om.

Båtsjekker i Trøndelag
Frank Døvig er båtsjekker eller besiktigelsesmann som vi også kaller det, for hele Trøndelag på fastlandet. Han forteller at det er mange båteiere som tar kontakt.
- Vi tar først en generell prat om båten, og skriver ned fakta om båt og motor samt registreringsnummer og båtnavn. Deretter blir det en grundig sjekk, ikke ulik en EU-kontroll av bil. Men på en båt så må man ta et helhetlig overblikk og være like nøye med kontroll av ting som flytevester, brannslukking utstyr og gassannlegg som av motor og tekniske installasjoner, sier Døvig.
Rapporten han lager blir sendt til KNBF og arkivert. Døvig forteller at mange ser på rapporten som en fordel hvis de skal selge båten sin.
- Mitt inntrykk er at båteierne er veldig interessert i å få båten sin i så god stand som mulig, da de fleste tenker sikkerhet på sjøen. Men man kan se seg blind og da er det greit å få en besiktigelse som synliggjør eventuelle mangler, sier båtsjekkeren.

Artikkel av

Cecilie Klem
15 juli 2020

Del artikkelen