Konsekvenser ved "Brexit"

07 mars 2019
Konsekvenser ved

29. mars 2019 nærmer seg raskt, og ettersom en avtale ikke er avtalt mellom EU og Storbritannia, minner vi om rådene som blant andre EBA (European Boating Association) har mottatt fra Europakommisjonen. 

Dersom en Brexit-avtale ikke kommer i stand, vil båter som ligger i Storbritannia på det tidspunktet for Brexit miste sin unionsstatus (dvs. de vil miste sin rett til fri sirkulasjon i EU). 

EBAEBA har fått råd av Europakommisjonen dersom en Brexit-avtale ikke kommer på plass.

Når de kommer tilbake til EU, blir de behandlet som ikke-EU-varer og vil bli underlagt tollkontroller på samme måte som ethvert annet fartøy som kommer fra et tredjeland, ville være. Dette kan resultere i merverdiavgift og eventuelt importavgift. 

I lys av dette er det derfor betimelig å minne om mulige økonomiske konsekvenser av å ha en båt som ligger i Storbritannia dersom en Brexit-avtale ikke kommer på plass.

Artikkel av

KNBF
07 mars 2019

Del artikkelen