Lager handlingsplan mot fritidsbåtulykker

17 desember 2018
Lager handlingsplan mot fritidsbåtulykker

Regjeringen setter av to millioner som en start i arbeidet med å utforme en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

VG skrev i forrige uke at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at et arbeid med en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker nå settes i gang med to millioner kroner. Pengene er ment å være et springbrett for det videre arbeidet med en slik plan, som ifølge Røe Isaksen bør utarbeides etter modell av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

baatbrann

Det finnes over 900 000 fritidsbåter i Norge, ifølge båtlivsundersøkelsen fra 2018, og Norge er en kystnasjon med lange tradisjoner til sjøs. Røe Isaksen forteller om den nye handlingsplanen, som Sjøfartsdirektoratet skal lede, at flere regler ikke alltid er veien å gå, men at det er et behov for en sterkere satsning på blant annet holdningsskapende arbeid.

– En nasjonal handlingsplan vil inneholde både forebyggende tiltak og en samlet koordinert innsats, men kan blant annet inneholde konkrete forslag til regelverk, sier Røe Isaksen til VG.

Røe Isaksen MarteGarmann2

Torbjørn Røe Isaksen. FOTO: Marte Garmann, Stortinget

29 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2017, og per 6. desember er 23 personer omkommet i 2018. Røe Isaksen sier at nordmenn er blitt betydelig flinkere til å ta hensyn til sikkerheten til sjøs, men påpeker at ett dødsfall på sjøen er ett for mye.

Derfor ønsker de nå en helhetlig plan for hvordan man i enda større grad kan påvirke ulykkesraten, slik at færre mister livet til sjøs i fritidsbåt.

Ønsker nullvisjon
Sjøfartsdirektoratet har tidligere ytret større politisk vilje til en slik handlingsplan til sjøs. Sjøfartsdirektøren fortalte i april i år at vi trenger en felles nullvisjon når det gjelder ulykker på havet, på lik linje med vegtrafikken.

- I den nasjonale tiltaksplanen mot ulykker i vegtrafikken ligger det en nullvisjon, og utviklingen viser at ulykken i trafikken går ned. En av faktorene til de gode resultatene tror jeg henger sammen med en bred nasjonal satsing. Dette må vi nå også få til innen arbeidet med å forebygge ulykker med fritidsfartøy, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen til Sjøfartsdirektoratets egne sider i april.

Artikkel av

17 desember 2018

Del artikkelen