Lavest antall omkomne med fritidsbåt siden 2001

16 januar 2019
Lavest antall omkomne med fritidsbåt siden 2001

Sjøfartsdirektoratet registrerte 23 omkomne på fritidsfartøy i norske fartøy i 2018. Dette er det laveste tallet siden 2001.

- Det er positivt å se en så markert nedgang i antall omkomne. 23 er fremdeles 23 for mange, men tallene går riktig vei, og vi håper at denne trenden også vil fortsette i 2019, sier Petter Andre Søreng, som er leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet.

SjøfartsdirektoratetFOTO: Sjøfartsdirektoratet

I perioden mellom 2013 til 2015 omkom i gjennomsnitt 33 personer hvert år, som de tre seneste årene har blitt redusert til 26 omkomne.
Blant de 23 omkomne i 2018 skyldes 13 dødsfall som følge av grunnstøting, kantring og lignende ulykker, mens 10 dødsfall skyldes rene personulykker. Blant de 10 dødsulykkene som skyldes personulykker, var ni fall i sjø, mens den siste hendelsen var en støtskade som følge av seilbåtbom.

9 av 10 har flyteutstyr til alle om bord

Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide en handlingsplan for å få ned ulykkestallene. Dette arbeidet starter opp nå i 2019 i samarbeid med sakkyndig råd for fritidsfartøy, hvor flere organisasjoner og offentlige etater er med.

- Fra Sjøfartsdirektoratets side vil det også i 2019 være fokus på holdningsskapende arbeid. Tall fra båtlivsundersøkelsen 2018 viser at 9 av 10 sier de har flyteutstyr til alle om bord, og at 2 av 3 sier at alle om bord alltid bruker godkjent flyteutstyr. Vi har og et godt samarbeid med andre offentlige etater og private organisasjoner i sikkerhetsarbeidet rettet mot fritidsfartøy. Det gjør at vi håper og tror at den fine utviklingene i tallene fortsetter i 2019, sier Søreng.

Artikkel av

KNBF
16 januar 2019

Del artikkelen