Legger grunnlaget for Oslofjorden fremover

26 november 2018
Legger grunnlaget for Oslofjorden fremover

KNBF var i forrige uke på konferanse om Oslofjorden, der Miljødirektoratet inviterte til innspill om status og veien videre for fjordområdet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ønsket velkommen.

- Vi trenger en helhetlig plan, åpnet Ola Elvestuen, og fortsatte med at hensynet til friluftsliv og tilgang på fjorden må være på plass når nettopp en slik plan skal utarbeides av Miljødirektoratet.

Det er fremtidens bruk av fjorden planen etter hvert skal legge grunnlaget for. En helhetlig plan for videre bruk må inkludere hensyn til klima, plante- og dyreliv, men også fritidsbåter og nyttetransport.
Under konferansen trakk man derfor historiske linjer, til tiårene etter andre verdenskrig da fjorden var sterkt forurenset, til status i dag.

IMG 2739 2Mats Walday i NIVA, la frem statistikk og trakk frem historiske linjer.

Forskningsleder i NIVA, Mats Walday, gjorde nettopp det da han la frem tall og statistikk på fjordens tilstand og viste til en viss forbedring fra 60-tallet til i dag.

Selv om mye arbeid fortsatt gjenstår, har man like fullt brakt tilbake et tilfredsstillende nivå på dyre- og planteliv gjennom reguleringer og mer kunnskap.

Ett av tiltakene som ble nevnt er Grønn Marina på Vollen Marina i Asker, et anlegg hvor man ikke må ta båten opp av vannet, men kjører i stedet gjennom anlegget som i en bilvask. Anlegget skal gjøre bunnstoff på fritidsbåter overflødig. Bunnstoff fører til utslipp av mikroplast og giftige kjemikalier når båtene skrapes og slipes.

Svært mange båteiere

Det ble under konferansen flere ganger referert til Båtlivsundersøkelsen, som KNBF er initiativtaker til. Med svært mange båteiere som bruker fjorden til rekreasjon, ble det av flere innledere påpekt at hensynet til friluftsbruk og båtliv må vektes tungt når en helhetlig plan skal utarbeides. 

IMG 2744 2Bruken av Oslofjorden genererer store verdier. Det gjelder også innen fritidsbåtsegmentet.

IMG 2750 2

Det er Stortinget som har bedt om en helhetlig plan for Oslofjorden, og arbeidet startet med nettopp denne konferansen. Målet er å oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. Klima- og miljødepartementet har derfor gitt Miljødirektoratet oppdraget med planen, som startet mandag 19. november.

Artikkel av

26 november 2018

Del artikkelen