Lover flere båtplasser i Oslo

28 august 2019

Det skal bli flere båtplasser, og de småbåthavnene som eksisterer blir ikke borte før båtfolket er fornøyd med et eller flere alternativ. Det var budskapet fra oslopolitikere i alle valører på KNBFs båtpolitiske debattmøte.

Alle de seks politikerne i panelet, fra borgerlig opposisjon til rød-grønne byrådspartier, lovet at antall båtplasser i Oslo skal vokse. Men hvilke løsninger på plassproblemet de ulike partiene går inn for, varierer sterkt.

Oslo Motorbåtforening (OM) var vertskap og KNBF arrangør da politikere fra SV, MDG, Ap, Venstre, Høyre og FrP samlet seg innerst i Bestumkilen for å snakke båtpolitikk.
Tema for kvelden var først og fremst kampen om strandsonen, trusselen mot båtplassene i Bestumkilen og Frognerkilen samt muligheten for nye havner og nye plasser.

Båtdebatt1

Generalsekretær i KNBF Endre Solvang ønsker velkommen til et varmt klubblokale på en kveld preget av indian summer og stort engasjement. Bak ham sitter (f.v) Julianne Ferskaug fra Venstre, Pia Farstad von Hall fra Høyre og Camilla Wilhelmsen fra Frp.

- Verre kan det bli
Bjørn Bakke, mangeårig leder av Frognerkilens Båtforening av 1860 og nestor i miljøet, hamret løs i innledningen sin, og hadde følgende beskrivelse av forholdene for båtfolket i hovedstaden:
- De er dårlige og verre kan det bli. De siste femten årene har det ikke kommet en eneste ny båtplass i Oslo, det har heller gått motsatt vei, var Bakkes tydelige beskjed til politikerpanelet.
Han skisserte en historisk utvikling med vekst som stanset opp på begynnelsen av 1990-tallet, og som har stått i stampe siden.
- I 1992 begynte det å bremse opp, for havnene var blitt så store. Etterpå har det ikke vært skaffet andre områder å legge brygger i. Her i OM er vi sprengt, og tusenvis av båtfolk står på venteliste for å få plass i Oslo. Mange har båtene sine nedover langs fjorden, fra svenskegrensa i øst til Holmestrand i sør, poengterte Bakke.
Han rettet også flengende kritikk mot oslopolitikernes forvaltning av strandsonen.
- De trosser strandloven og pløyer ned alt som er, sa Bakke.
FB1860-nestoren mener problemet er det samme som ved kommunevalget for fire år siden:
- Hva gjør vi og hvordan kan vi sikre oss mot at vi ikke blir borte med et pennestrøk? Jeg har ikke tall på hvor mange konsekvensutredningsprosesser jeg er blitt invitert til å være med på de siste fire årene, og alle handler om hvordan bli kvitt båtfolket. Det er en klipp- og lim-lek de holder på med, og de gir visst aldri opp, sa Bakke.

Ja til alternativ Sollerud
Etter en diskusjon om at antallet ramper for utsetting er blitt redusert fra fire til en i hele Oslo, gikk debatten over til å handle om opplagsplasser og kampen om sjøkanten og strandsonen.
Pia Farstad von Hall fra Høyre sa dette om behovet for flere opplagsplasser:
- Det båtopplaget som er her på Karenslyst er det viktig å sikre videre, og det var Høyre som foreslo i bystyret at ingenting skal skje her før det er etablert opplagsplasser og ny marina med samme kapasitet et annet sted. Et enstemmig bystyre stilte seg bak, men det var en tung prosess å få det i havn, sa von Hall.
Som erstatning vil Høyre ha en utfylling på Sollerud ved Lysaker og en reetablering av en marina og en stor havn der.
- Dagens byråd derimot, går for en modell hvor båtplassene spres ut langs indre fjordkant. Vi i Høyre mener det er best med en helhetlig og god løsning på Sollerud.

Båtdebatt2

Engasjerte politikere kom i flokk og følge med notatene fulle av lovnader til båtfolket. Fra venstre Anders Rødberg-Larsen fra Arbeiderpartier, Julianne Ferskaug fra Venstre og Pia Farstad von Hall fra Høyre.

Frps Camilla Wilhelmsen informerte om FrPs synspunkt på utviklingen av Karenslyst/Bestumkilen
- Vi er for en park uten boligblokker, men først skal båtforeningen få en erstatningsplass som de er fornøyd med. Å bygge ned sjøfronten i Bestumkilen med boliger er ikke de borgerlige partiene for, sa Wilhelmsen.

Høyres von Hall opplyste at selv om Høyre går inn for Sollerudstranda som en helhetsløsning, er de også for å utvide kapasiteten på Gressholmen og Hovedøya.
- Det må bli flere båtplasser, med og uten parkeringsplasser, man må klare å ha to tanker i hodet og vi er for begge deler, sa hun.

- Vern om allemannsretten
Rasmus Reinvang, byrådssekretær fra MDG, var vikar for byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, som ikke hadde anledning til på komme på grunn av en debatt om bompenger. Reinvang var tydelig på at MDG ønsker å verne om allmennhetens tilgang til alle friluftsområder, inkludert fjorden.
- Båtlivet og Oslofjorden er dna-et i regionen vår og vi er innstilt for å legge til rette for båtfolket, det er kjempeviktig for byen vår, det er det ingen tvil om, innledet Reinvang, før han realitetsorienterte salen med fakta om hvor mye Oslo vokser og behovet for fortetting og boligbygging.
- Det at Oslo har et begrenset areal omkranset av nettopp fjorden og Markagrensa, gjør at en vekst på 200 000 mennesker de siste tjue årene skaper en kamp om arealene. Oslo skal vokse med 7-8000 mennesker i året, og hvis vi ikke bygger boliger vil prisene gå i været. Så hvordan skal Oslo få plass til dere i en situasjon hvor det blir mindre plass og flere som kjemper om den? Vi har i alle fall klart å stoppe nedgangen så det er et stabilt antall opplags- og båtplasser her, sa Reinvang.

Båtdebatt3

Byrådspartiene stilte fulltallige, fra venstre Beate Bruun (SV), Rasmus Reinvang (MDG) og Anders Rødberg-Larsen (Ap). De lover å jobbe for flere båtplasser hvis de beholder makten etter valget.

- Sjøen skal være tilgjengelig for alle
Beate Bruun er SVs representant Oslofjorden friluftsråd og tidligere båteier.
- Båtliv er kultur og vi er opptatt av å bevare den kulturen som har bygget seg opp i historien rundt dette stedet til Oslo Motorbåtforening. SV er for et utstrakt friluftsliv på land og på vann. Friluftslivet på sjøen er vel så viktig som det i Marka, og det er veldig mange ulike brukere. Vi ønsker å sikre at alle får tilgang til så mye strandsone som mulig, sa Bruun.
SV understreket at Markagrensa er kommet for å bli, men at Oslos kystlinje ikke blir lenger enn den er, og at det er mange befolkningsgrupper om beinet.
- Det er ikke bare båtfolket som ønsker seg til sjøkanten, det er badefolket og mange andre. Det å få plass til alle krever at vi må få frigjort mer strandlinje og ta fra private eiendomsutviklere, sa Bruun. Hun mente også det er viktig å legge til rette for de små båtene, så flere får tilgang til friluftslivet på sjøen.

- Lås opp bryggene!
Venstres Julianne Ferskaug understreket behovet for å ta vare på kystlinjen på samme måte som man tar vare på landskap og områder i innlandet.
- Vi må bevare denne kystlinjen, men det må ikke gå på bekostninga av båtlivet. Det at folk kan gå Oslo havnepromenade langs sjøkanten vil føre til at det er vanskeligere å bygge den ned.
Ferskaug advarte mot å låse bryggene langs sjøfronten og gjerde inn med piggtråd.
- Det er med på å skape en skepsis mot båtforeningene, det må vi ta med oss når vi jobber med dette framover, sa Venstre-politikeren.

- Småbåter på Sørenga
Andreas Rødberg Larsen fra Arbeiderpartiet var en av de politikerne som jobbet for å få båtfolket med i byrådserklæringen, hvor det står at byrådet vil «Jobbe for flere opplags- og havneplasser for småbåter, kajakk og kanoer, og utarbeide en egen småbåtstrategi.»
- Vi har ikke gitt opp planene om småbåtplasser på Sørenga. Hvis det kommer på pass blir det plasser til almen bruk, så får vi se hvordan det går, sa Rødberg-Larsen.
Han understreket at Arbeiderpartiet går til valg på å vurdere flere småbåthavner og sikre allmenhetens ferdsel i nye og gamle havner.
- Det ønsker vi å få gjennomført, så gjenstår det å finne ut hvordan, sa Ap-politikeren.

Kjøpe opp strandeiendom?
Til applaus fra salen fortalte Leif Rune Sundli, styremedlem i Region Øst av KNBF, at fylkesordføreren i Tønsberg kvelden før hadde fortalt hvordan Vestfold fylkeskommune har kjøpt opp privat eiendom i skjærgården for å få flere friområdet.
Dessverre svarte ingen av politikerne direkte på Sundlis oppfordring.

Egen plan eller felles plan?
MDG og Arbeiderpartiet måtte forsvare hvorfor de har lagt arbeidet med en egen strategi for småbåter inn i arbeidet med behovsplan for idrett og friluftsliv. Her vil de borgerlige partiene ha en egen plan, mens MGD, Ap og SV argumenterer for at langsiktighet og kontinuitet blir bedre når arbeidet for småbåtene er slått sammen med arbeidet for idrett og friluftsliv.
MDGs Reinvang sa dette om byrådets arbeid for å utrede nye områder og erstatningsområder for båtplasser:
- I arbeidet med behovsplanen for idrett og friluftsliv har vi sett på behovet for småbåtplasser i området ut mot Lysaker, Sørengautstikkeren, Ljansbruket, Paddehavet og Gressholmen. Men vi er veldig lydhøre for at det kan være andre områder. Jeg skjønner at dere er frustrerte over at det går treigt. For det gjør det, sa Reinvang.
Arbeiderpartiets Anders Rødberg-Larsen forsikret at byrådet skal fortsette å søke med lys og lykter etter nye steder.

Sollerud-bekymring
Diskusjonen om Sollerudstranda dukket opp flere ganger i løpet av debattmøtet, og en representant for båtforeningen på Sollerudstranda, mente en utfylling og en stor marina ville ødelegge området innenfor som blant annet omfatter stranda på Sollerud som lokalbefolkningen har kjempet hardt for å beholde.

Båtdebatt4

En engasjert publikummer tar en prat med Pia Farstad von Hall i Høyre etter møtet.

 

Båtdebatt5

MDG og Ap pakker sammen sakene etter en debatt preget av stort engasjement fra salen.

 

Båtdebatt6

SVs Beate Bruun vil jobbe for småbåtfolket for å sikre flere tilgang til fjorden.

 

Artikkel av

Cecilie Klem
28 august 2019