Medlemsmøte i Bergen

17 januar 2019
Medlemsmøte i Bergen

KNBF region Vest arrangerte medlemsmøte for båtlag med fullt hus 15. januar.

Toppledelsen i KNBF hadde tatt turen til Bergen for å holde båtlag i Hordaland og Sogn og Fjordane orientert om utviklingen i forbundet. Interessen for møtet var stor med 45 ledere fra båtlag, hovedsakelig fra bergensområdet.

MedlemsmteBergen1 editPresident i KNBF, Egil Kr. Olsen, snakket om KNBFs strategiplan fremover.

Møtet fant sted på Scandic Ørnen Hotell, og ble åpnet av regionleder Bjørn Ydse. Han orienterte om virksomheten i region Vest i 2018, og planer for 2019.

Deretter foretok generalsekretær Endre Solvang en gjennomgang av viktige milepæler for forbundet i 2018:

  • Vellykket Båtting i Molde
  • 25 nye medlemsforeninger med 1.800 nye medlemmer
  • Ny Båtlivundersøkelse
  • 8,2 millioner i momskompensasjon til båtlag
  • Utvidelse av staben med en ny medarbeider i 2019

MedlemsmteBergen2 edit

Videre ble det orientert om endringer i momskompensasjonsordningen for 2019.
Deretter fortalte president Egil Kr. Olsen om forbundets strategiplan 2020-2024. Han la vekt på forbundets visjon om å være et forbund for alle båtfolk, tydelige mål for virksomheten og betydningen av medlemsfordelene båt- og foreningsforsikring i Norske Sjø.

Avslutningsvis takket regionleder Ydse en aktiv forsamling for mange fine innspill denne kvelden.

Artikkel av

KNBF
17 januar 2019

Del artikkelen