Minnesund stenges ikke i 2020

04 oktober 2019

KNBF var initiativtaker til nytt møte med Bane NOR for å sikre båtfolkets interesser under bygging av ny Minne jernbane bru.

Reisetiden med tog for strekningen Oslo - Hamar skal reduseres med 30 minutter til 1 time når den omfattende storsatsingen er ferdig rundt 2026. Nå har man startet byggingen av Norges lengste jernbanebru over Minnesund. Den skal stå ferdig i 2023. Båtfolket er redd for å bli stengt ute fra seiling i sundet i byggeperioden. Derfor var det innkalt til nytt informasjonsmøte hos utbygger Bane NOR på Eidsvoll den 3. oktober. Her deltok 19 personer fra utbygger, entreprenør, ordfører John-Erik Vika i Eidsvoll, stortingsrepresentant Tor Andrè Johnsen, 6 båtforeninger, Mjøsa Båtforbund og KNBF. Fra Båtforbundet stilte Magne Elvik, sekretær i KNBF Region Øst og generalsekretær Endre Solvang. Dette møte var nummer to i rekken med båtfolket, det første fant sted i august.

møte 12

Utbygger kunne på dette siste møte bekrefte at seilingsled vil være åpen hele sesongen 2020. Mest sannsynlig også 2021. Man antar at 2022 vil bringe de største utfordringene når midt seksjonen av brua skal støpes i betong. Seilingshøyde vil være hele 15 meter. HMS (sikkerhet) har høyeste prioritet i byggeperioden og vil, om nødvendig, kunne trumfe båtfolkets behov for fremkommelighet. Det er krevende bunnforhold under arbeid i elveløpet og det er denne usikkerheten som ligger til grunn for at entreprenør Hæhre PNC ANS ikke kan si noe særlig om fremkommelighet for båtfolket for 2022-sesongen på nåværende tidspunkt.

Vi sitter igjen med det inntrykk at utbygger og entreprenør har opprettet en oppriktig og god dialog med båtfolket gjennom to avholdte møter. Båteiernes behov synes nå forstått, og de føler seg langt mer ivaretatt og lyttet til av Bane NOR enn tilfellet var i våres. KNBF benyttet anledningen ved møtets slutt til å takke utbygger for imøtekommenhet og ser frem til neste lovede informasjonsmøte om et år.

møte 3 Fra venstre Magne Elvik (KNBF), en fra styret i Vorma Båtforening, Espen Aalborg (leder Vorma Båtforening), Endre Solvang (KNBF), ordfører John-Erik Vika og stortingsrepresentant Tor Andrè Johnsen.

 

Artikkel av

Endre Solvang
04 oktober 2019

Del artikkelen