Minnevika bru skaper utfordringer

09 august 2019
Minnevika bru skaper utfordringer

KNBF har engasjert seg for å ivareta båtfolkets interesser under bygging av ny jernbanebru på Minnesund.

Bane Nor skal bygge Norges lengste jernbanebru på 836 meter over Minnesund. Dette er en del av arbeidet med å kunne redusere kollektiv reisetid fra Oslo til Hamar fra ca. 90 til 60 minutter. Valgt entreprenør er Hæhre PNC ANS.

bilde 1

Båtfolket, som utgjør 10.000 fritidsbåter i området, er meget bekymret for konsekvensene av eventuell stengning av fritidsbåtleden på Minnesund i en 3-årsperiode fra 2020. Derfor har KNBF fått til dette viktige informasjonsmøtet med Bane Nor, som fant sted 8. august.

bilde 3 brua mote

Her stilte prosjektleder og ass. prosjektleder/nabokontakt. Fra båtforeningene deltok Vorma, Årnes, Tangen, Hagavika, Lillehammer, Mjøsa Båtforbund og Mjøssamlingene. KNBF var representert med Leif Rune Sundli fra Region Øst og generalsekretær Endre Solvang.
Bekymringen var til å ta og føle på under møtet. Vil Vorma Båtforening og andre båtforeninger langs Vorma og Glomma bli utestengt fra Mjøsa? Vil det være mulighet for å passere i bestemte perioder/tidspunkter? Hvordan er mulighetene for redningsetater til komme frem? Båtfolket legger til grunn at det skal være muligheter for å passere under den lange byggeperioden. På møtet ble det klart at 2020 vil sannsynligvis gå problemfritt. Utfordringen blir 2021 og 2022. De medlemsforeningene i KNBF som blir berørt er Vorma, Strandlykkja, Stange og Gjøvik. Møtet bar preg av at Bane Nor ikke kunne love for mye i forhold til båtfolkets ønsker fordi entreprenør nå holder på med prosjektering. Det var derfor enighet om at et nytt dialogmøte med båtfolkets organisasjoner settes opp i oktober. Dette for å få nødvendige avklaringer slik at båtforeningene kan informere sine medlemmer om situasjonen for kommende sesong 2020. KNBF Region Øst vil takke Bane Nor for at de raskt la opp til dette møtet etter vårt ønske, men vi skjønner at det blir viktig å holde tett dialog fremover for å ivareta båtfolkets interesser. KNBF vil følge byggeprosessen tett i samarbeid med Mjøsa Båtforbund for å sikre båtfolkets interesser.

bilde 2 brua

bilde 4 brua kraner

b8ilde 5 brua mote

Artikkel av

Andersen
09 august 2019