Mjøsas behov for båt- og opplagsplasser er stort

30 august 2019
Salen var full av båtentusiaster.

Med ventelister på opptil ti år for å få båtplass, og kamp om vinteropplagsplasser ble det en god debatt på Hamar i går. En forventet vekst i båtlivet gir et enda større press og dette ble en oppvekker for partipolitikerne.

 

Hamar Båtforening var vertskap for et båtpolitisk debattmøte i går, onsdag 28. august, og arrangementet var et samarbeid mellom Mjøsa Båtforbund og KNBF. Fra KNBF stilte generalsekretær Endre Solvang, styremedlem Leif Rune Sundli og regionleder Øst Helge Karlsen.

Hamar Båtforening ligger på idylliske Tjuvholmen, omgitt av sine mer en 500 fritidsbåter - en ideell arena for den første båtpolitiske debatten i manns minne i distriktet. Det blir neppe den siste.

Stortingspolitiker Tor André Johnsen, (FrP) medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen åpnet med klar beskjed om at det er altfor få debatter om båtlivet og båtfolket. Han selv ventet i ti år for å få båtplass på Mjøsa og vet hvor frustrerende det er.

- Jeg oppfordrer politikerne til å etablere flere båtplasser og opplagsplasser, og å følge opp etter valget. Ikke bare her i kveld. Det er også mye annet å ta tak i, som at det må bli enklere for de med strandeiendommer å sette opp sin egen brygge, noe som vil lette trykket på marinaene. Det er alt for strenge regler i dag.

Hamar debatt frp 2

Tor André Johnsen, FrP på Stortinget, holdt en av innledningene og oppfordret til mer debatt om båtpolitikk i mjøsdistriktet.

Press på vinteropplag

Debattleder Leif Rune Sundli fra KNBF region Øst satte i gang debatten med å spørre:

- Det snakkes så varmt om kystkulturen og fritidsbåtflåtene, men båtfolket fordrives, plasser forsvinner. Så hva er greia med båtopplagsplasser?

Noe av bakteppet for debatten om vinteropplag på Hamar, er en opsjonsavtale som er inngått om bygging av hotell på opplagsplassene.

- Vi har en oppgave i å representere allmennheten. Opplagsplasser er attraktive arealer og vinteropplag må også kunne etableres lenger inn på land. Det er en avveining om vi skal bruke verdifulle eiendommer til opplag. Det er en avveining, mente Erik Ringes fra Venstre.

Fra publikum tok Ola Johan Sjøbakken tidlige leder i Hamar Seilforening ordet og kunne fortelle at de har foretatt en utredning om vinteropplag.

- Hvis vinteropplaget på Hamar forsvinner, må vi ha en spesialtrailer til å frakte båtene, noe som vi ta opptil to timer per båt. Da vil det ta ti uker å sette ut alle båtene om våren, mot i dag, hvor det tar ti minutter å sjøsette hver båt.

Terje Selnes (MDG) sin drøm er et lagerbygg hvor du kan kjøre båten rett inn, og ikke transportere den over land.

- Men det er en kamp om arealbruk, og synes det er bedre med båtopplag enn høyhus på Tjuvholmen.

Marit Ophus fra FrP svarte med at hun er stolt over å ha programfestet at båtliv er viktig både for psykisk og fysisk helse og det er ikke er ønsket å bygge høyhus.

Rune Øygarden fra Høyre, poengterte at det nå er andre typer båter og behov enn tidligere og at politikerne må ta dette med i arbeidet.

- Vi må tilpasse oss båtfolket – og ikke omvendt, understreket han.

Vil ha felles plan

Mari Gjestvang, Senterpartiet, mente at det må lages en felles plan for hele Mjøsa. Når det gjelder store seilbåter, er det mest praktisk å heise dem rett på land, og lagringsplassene kan jo kombineres, så det står båter der om vinteren og bobiler om sommeren, understreket hun.

Refsahl fra Hamar Seilforening sa seg enig i at dette er en genistrek i og med at det er problemer med å få parkert bobiler rundt hele Mjøsa, og flere i publikum sa seg enig i at dette er en god kombinasjonsløsning.

- Kystlinja rundt Mjøsa er hele 431 km, fortalte Marit Ophus fra FrP, så det må da vel gå an å finne en plass her, spurte hun.

Ringnes fra Venstre parerte med at kommunen hevder at det ikke finnes noen muligheter for opplagsplasser i distriktet. Noe han ikke er enig i.

- Det må jo finnes områder, så dette tror jeg ikke på, og jeg er ikke helt sikker på den skisserte planen om lagring båter i høyden på HIAS. Det vil gi en åtte meter høy vegg på Ottestad.

Konklusjonen i panelet var at det er et press på arealene, ikke bare fra båtfolket, men også ønsker om utvikling av rekreasjonsområder for allmennheten og ikke minst fra utbyggere.

Ringnes fra Venstre utfordret Johnsen (FrP) med at hans parti antakelig ikke vil ha offentlig innblanding av utbygging og drift av opplagsplasser?

- Jeg synes det er artig å få en utfordring av lokalpolitikerne. Selvfølgelig skal private ta initiativ, men det er politikerne som må godkjenne planene. Vi trenger en skikkelig marina og opplagsplasser hvor vi kan legge til og båtene stables i høyden, så vi slipper å frakte dem over land. Hadde jeg bodd på Hamar hadde jeg slåss for vinteropplag her, sier Brumunddølen, som hevder at kommunen kun vil ha fordelen av båtfolket, men ikke legge til rette.

 

Hamar Debatt RS 2

Stian Rosenberg informerte om Redningsselskapets arbeid på Mjøsa. Til Høyre generalsekretær i KNBF, Endre Solvang. 

Ønsker flere båtplasser

- Siden det er lang venteliste på båtplasser, er det da noen vits å bygge flere, så lenge man ikke får flere vinteropplagsplasser? spurte debattleder Sundli.

- Det jo et kjempestort potensiale, med så lang strandlinje vi har rundt Mjøsa. Men reglene for å sette opp en enkel trebrygge på egen eiendom er så strenge at det er umulig å få til. Dette må regimet må avskaffes, slik at grunneiere får lov til å sette opp brygger. Dette vil da avlaste presset på båtplasser, sa Rune Øygarden (H).

Mari Gjestvang var enig i at dette må legges til rette gjennom offentlige planer og at det må bli lempeligere praksis for å få bygge private brygger.

- En tilleggsløsning er at antall plasser på Øya kan også utvides ved å flytte den flytende bølgebryteren lenger ut, sa hun.

Debattleder Sundli informerte også om at presset på båtplasser bare vil øke når Bane Nor sperrer Vorma og Glomma under byggingen av ny jernbanebro.

- Folk som har båter her blir i realiteten stengt inne i tre år, og flere vil da søke seg til Mjøsa, sa han.

Ringnes fra Venstre mente at en type samvirke for må til for å øke antall plasser.

- Noen må ta ansvar for å anlegge båtplasser, det være seg privat eller gjennom et samvirke

Han fikk tilsvar fra salen om at det er laget planer for å øke antall plasser med 260, et samarbeid mellom kommunen og båtforeningen. Det ble også poengtert at det er prosesser både i Stange og Hamar kommuner dette.

Øygarden informerte om at Ringsaker har bygd mange båtplasser, noe som har hatt positive ringvirkninger i området. Det er utrolig viktig at vi får satt dette temaet på dagsorden, understreket han.

Endre Solvang fra KNBF understreket at flere og flere ønsker seg båt, og at politikerne må ta hensyn til dette.

Gjestvang fra Sp forslo båtdeling som en mulighet til å få flere ut på vannet, og at det også må bli mulighet for å kunne leie båter.

I sluttrunden mente Trine Lise Stårvik fra Ap at det er viktig å følge opp arbeidet med å bygge marina i Stange, men at hun ikke liker tanken på en stor marina, selv om hun er positiv til båtliv.

- Vi må se på hele Stange og også Gillumstranda, sa hun.

Mari Gjestvang fra Sp understreket at det er viktig å bygge marinaer, i tillegg til å sette opp brygger langs vannlinja, som kan brukes av alle som har lyst til å ferdes vannet, enten ved å gå, fiske eller legge til med båt.

Terje Selnes synes Hamar fortjener en bryggekant og at det er en fornuftig investering for kommunen.

- Vi har en plan for utvidelse av båtplasser men den må følges opp, ved å ligge tett på kommunepolitikerne, sa han, og understreket at et båtliv på Mjøsa er kortreist ferie.

Erik Ringnes (V) sa at de skal medvirke til at det blir stilt arealer til disposisjon, både til båtplasser og til opplag, men at de ikke vil binde seg til gitte steder.

Høyres Øygarden lovet å jobbe aktivt for å opprettholde den gamle båttradisjonen som har vært på Mjøsa og som skal binde de forskjellige kommunene sammen og utvikle båtlivet for de som bor her.

Marit Ophus (FrP) hevdet er var viktig å se på hele Mjøs-regionen, og satse både på private og offentlige båtplasser.

Hamar debatt 4 2

Leif Rune Sundli Fra KNBF region Øst (t.v.) var debattleder.

Sjøsikkerhetsmelding og - arbeid

Tor André Johnsen viste til kommende Stortingsmelding nr. 30: Bedre Samhandling for Sjøtryggleik, som skal behandles når Stortinget åpner 1. oktober. Dette er første gang det kommer en sikkerhetsmelding for sjøen. Alle ulykker på sjøen er gjennomgått, og den tar opp tiltak for å bedre sikkerheten. Han viste til at det er stor enighet på Stortinget om at det ikke er behov for flere forbud og restriksjoner på sjøen, men at det heller er behov for mer synlig politi, bedre svømmeopplæring og flere midler til svømmeopplæring og holdningsarbeid, og ikke minst Redningsselskapet (RS).

Stian Rosenberg fra Redningsselskapet fortalte hva de gjør for båtfolket på Mjøsa. Han er leder for sjøredningskorpset på Mjøsa, og kunne fortelle at Redningsskøyta har vært på Mjøsa siden 1999 og at de har 70 til 80 redningsoppdrag i løpet av ett år.  De har 52 frivillige, hvorav 28 har startet opp i år. RS har hovedbase på Gjøvik, men har en sekundærbase ved Stange. Fra årsskiftet får de, som det første redningskorpset i Norge, en luftputebåt som kan gå i opptil 60 knop på isen.

Mange av politikerne fikk ny kunnskap om båtfolkets behov og tok med seg mye informasjon tilbake til de politiske korridorene.

Tor André Johnsen, (FrP) som er medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen oppfordret lokalpolitikerne til å handle på vegne av båtfolket, ved å følge opp planene om det indre havnebassenget på Hamar med brygger til bruk både får båter og gående.

- Gjør noe konkret, avsluttet han.

Og dette blir neppe den siste båtpolitiske debatten i Mjøs-regionen, med mer enn 10 000 båter, for det var gode spørsmål fra publikum og gode svar fra politikerne.

Artikkel av

Heidi Nesttun Sunde
30 august 2019