Momskompensasjonsordning med betydelig økt avkortning

23 oktober 2017
Momskompensasjonsordning med betydelig økt avkortning

De politiske partiene kjemper om å være best på å legge til rette for økt frivillighet i Norge, men sørger dessverre ikke for å for å avsette nok i statsbudsjettet for 2017.

Det er til sammen kommet inn i alt 1.580 søknader i 2017 viser en oversikt fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Dette er en økning på 9 % fra 2016. Samlet søknadsbeløp er i år på 1,864 milliarder kroner. Det er 143 millioner kroner mer enn i 2016 eller en økning på 8,3 %. I 2017 er rammen i statsbudsjettet på 1,319 milliarder kroner. Dette betyr at avkortningen dessverre vil øke betydelig, dersom ikke tilleggsbevilgninger kommer fra stortingspolitikerne. Det kan vi dessverre ikke regne med. Om alle søknader blir godkjent, kan vi regne med at avkortningen øker fra 23,7 % i 2016 til 29,2 % i 2017. For KNBF og medlemsforeningene betyr dette at vi får om lag 600.000 mindre i momskompensasjon i 2017.

Av de 1.580 søknadene brukte 77 % den forenkla modellen, og disse søkerne representerer 95,4 % av søknadssummen. KNBF benytter forenklet modell.

KNBF har deltatt på møte med Frivillighet Norge forrige uke hvor man er enige om å støtte et krav om tilleggsbevilgning i statsbudsjettet for 2017 på 150 millioner.

Artikkel av

Andersen
23 oktober 2017

Del artikkelen