Møte i K146

07 november 2018
Møte i K146

KNBF var denne uken i møte hos Sjøfartsdirektoratet, som var vertskap for komiteen K146 - som jobber med standardisering og krav til fritidsbåter.

Sjøfartsdirektoratet har tatt lederrollen i komiteen K146, som denne uken avholdt møte i Oslo, med KNBF til stede.

Komiteen følger spesielt opp standardiseringsprosjekter som vil ha betydning for sikkerheten til sjøs for fritidsbåter, og at kravene i standardene blir slik at de blir anvendelige med hensyntaking til de klimatiske forholdene i Norge.

146 editFra venstre: Generalsekretær i KNBF, Endre Solvang; Jose Ventura, Sjøfartsdirektoratet; Knut Aune, Standard Norge

Det er derfor et viktig arbeid som gjøres i arbeidsgruppen K146. Sikkerhetsstandarder for fritidsbåt utgjør lange prosesser, som skal gjennom mange ledd før de vedtas.

Å sørge for at norske særinteresser ivaretas, er en stor del av den jobben som nå Sjøfartsdirektoratet, sammen med Standard Norge, fortsetter. 

Komiteen vil kunne være en viktig arena for båtbyggere i Norge fremover, der man fronter norske interesser mot utvikling av ISO. Å delta aktivt i komiteens arbeid vil være en mulighet til å påvirke og rette innspill om fremtidige standarder for båtbyggerbransjen.

Artikkel av

07 november 2018

Del artikkelen