Møte i Sakkyndig råd for fritidsbåt

04 oktober 2018

Kystverket var vertskap for dette viktige samarbeidsorganet som hadde møte 4. oktober i Arendal.

Organet «Sakkyndig Råd for Fritidsbåt» består av alle sentrale aktører innenfor fritidsbåtsektoren. Nærings- og Handelsdepartementet og Havarikommisjonen er observatører. Møteledelse veksler mellom Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. På dagsorden stod aktuelle båtpolitiske saker med hovedfokus på sjøsikkerhet.

Havarikommisjonen forsikret forsamlingen innledningsvis om at undersøkelse av fritidsbåtulykker ville bli en permanent oppgave for etaten fremover. Dette er meget viktig for å finne årsaker til ulykker og dødsfall.

Sakkyndig rd edit

Ulykkesstatistikken for fritidsbåt hittil viser at 79 hittil har druknet i 2018. Av disse er 23 knyttet til fritidsbåt. Dette er heldigvis ingen økning sammenlignet med tidligere år, og positivt når vi tar hensyn til den store økningen i antall bruksdager denne sesongen.

Redningsselskapet har overtatt koordinering av drukningsstatikk i Norge.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket ga interessante orienteringer om status på deres viktigste arbeidsområder. Blant nyhetene er at Sjøfartsdirektoratet har valgt miljø som hovedtema for 2019. I denne sammenheng ble det bedt om innspill fra møtedeltakerne og KNBF delte ut sine 3 miljøfoldere "Avfallsplan", "Farlig avfall" og "På båttur i vår følsomme natur", samt folder om «Båtteknisk sikkerhet».

KNBF presenterte også på møtet sin nye frivillige hurtigbåtopplæring og NORBOAT orienterte om deres ønske om like fartsgrenser på tvers av kommunegrenser. Dette siste støttes av KNBF.

På møtet var KNBF representert ved generalsekretær Endre Solvang.

Artikkel av

04 oktober 2018

Del artikkelen