Møte med Kartverket Sjødivisjon

31 januar 2019
Møte med Kartverket Sjødivisjon

KNBF innleder samarbeid med Kartverket Sjødivisjon

 30. januar 2019 gjestet KNBF Kartverket sin Sjødivisjon for å se på aktuelle

samarbeidsområder.

Kartverket Sjødivisjon er Nasjonal kartmyndighet på sjø
Kartverket har hovedkontor på Hønefoss og består av fem divisjoner hvor Sjødivisjonen i
Stavanger er tildelt ansvar for alt av maritime kart. De har 120 ansatte og disponerer fire
målefartøy. Etaten er underlagt Kommunaldepartementet.

Innledende møte
Opphavet til dette møtet kom i stand under KNBF sin deltagelse på Sjøkartkonferansen i
2018 i regi av Kartverket Sjødivisjon. Der presenterte KNBF Båtlivundersøkelsen 2018 og
det ble starten for å se på muligheter som kan ligge i et fremtidig samarbeid mellom partene.
KNBF ble tatt meget godt imot av hele fem ledere og fagpersoner på møtet. Fra forbundet
deltok president Egil Kr. Olsen, regionleder Sør Per Skalleberg, nestleder Sør Paul Tangen
og generalsekretær Endre Solvang. Dagsorden for møtet var:
1. Hensikt med møte
2. Presentasjon av deltakere
3. Presentasjon av Sjødivisjonen
4. Presentasjon av KNBF
5. Aktuelle samarbeidsområder

sjømøte

 

Samarbeidspotensiale
Det viste seg raskt utover i møtet av aktørene hadde flere aktuelle områder for samarbeid til
gjensidig nytte. Blant disse var:
1. Se på dagens systemer rundt rapportering av fartsbestemmelser i farleder og deri få
til en god synliggjøring av fartsgrenser til sjøs. Hva er mulig og hvor ligger
utfordringene? Hva gjør vi for å lykkes og hva er mulig?
2. Bruk av KNBF som nyttig informasjonskanal inne sjøkartområdet til beste for
båtfolket. Se på mulighet for å etablere gjensidige nytteverdier. Bruk av
Forbundsstyret som infokanal mot båtforeninger. KNBF og Kartverket Sjødivisjonen
nettsider og «Båtens Verden» som informasjonskanaler?
3. Hvordan og hva kan innrapporteres som bøyer, gjestebrygger og øvrige servicetilbud
i båthavnene i Norge. Hva har almen interesse for båtfolket og den sivile beredskap.
Kan dette bli presentert i «den Norske Los» (digitalversjon)?
4. KNBF som interesseorganisasjon og påvirker i valg av leverandører som følger og
prioriterer/ respekterer oppdateringens regler av sjøkartene. Oftere oppdatering
ajourføring av elektroniske sjøkart gir økt sjø sikkerhet!
5. Informere båtfolket med målsetting: Sammen bevisstgjøre viktigheten av at kart er
ferskvare og må oppdateres regelmessig. Videre se på rimelige og løpende
oppdatering av kartløsninger. Bruk av (OpenCPN)?
6. Se på områder for båtpolitisk påvirkning for å fremme viktige områder for endring.

7. Samarbeide for å se på løsninger der programvare for elektroniske kart oppdateres
automatisk via nettkobling. Hva er tilgjengelig og hva er mulig nå og i fremtiden?

Veien videre
Det er enighet om at møtet var viktig og nyttig samt avdekket flere felles områder som kan
utvikles/ styrkes, i et nærmere samarbeide som vil resultere i økt sikkerheten på sjøen!
Det er enighet om å videreføre samarbeidet allerede under båtmessen «Sjøen for alle» på
Lillestrøm i mars. Blant annet ønsker KNBF en presentasjon fra Sjødivisjonen på de
potensielle muligheter de ser ligger i et samarbeid for sitt Forbundsstyre på deres neste
møte.

Artikkel av

Andersen
31 januar 2019

Del artikkelen