Møte om statsbudsjettet

18 oktober 2018
Møte om statsbudsjettet

KNBF var i forrige uke i hos Frivillighet Norge, der de inviterte til møte om statsbudsjettet med blant andre stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra KrF.

Det finnes over 100 000 lag og foreninger i Norge. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, gikk på møtet gjennom hva årets statsbudsjett betyr for landets frivillige organisasjoner.

En viktig del av dette er momskompensasjonen, som det ble snakket mye om fra de fremmøtte frivillige organisasjonene. De var der for å høre hva budsjettforslaget betyr for dem i praksis. Til tross for at forslaget innebærer den største økningen fra regjeringen Solberg siden 2014, vil flere av de frivillige organisasjonene få redusert eller fjernet sin støtte. I flere år har organisasjonene opplevd en nedgang i momskompensasjonen, og Slotterøy Johnsen gikk gjennom den reelle effekten av at man endelig ser en økning, etter flere år med nedgang.

Selv om ordningen med momskompensasjon økes, er det fortsatt langt til målet om full momskompensasjon. Om bevilgningen blir stående estimeres det at frivillige organisasjoner vil få kompensert 75 prosent av sine momsutgifter i 2019, kontra 72,6 prosent i 2017.

Snart ny stortingsmelding
Videre ble de fremmøtte invitert til å stille spørsmål til Geir Jørgen Bekkevold, familiepolitisk talsperson i KrF, om detaljene i statsbudsjettet som angikk de respektive talerne.


IMG 2596 1

Han noterte seg de spørsmålene og kommentarene han fikk, og forklarte og redegjorde for noen av de avveiningene og beveggrunnene som ofte tas i budsjettprosessen.

Synlighet blant politikere og stortingsrepresentanter, ble det snakket om, vil fortsette å være viktig i tiden fremover. Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, Frivillighetsmeldingen, som er ventet før jul.

Momskompensasjon, digitalisering og forenkling vil være viktige brikker i dette, og KNBF vil derfor fortsette å ha tydelig tilstedeværelse i fora der disse viktige temaene blir diskutert.

Artikkel av

18 oktober 2018

Del artikkelen